StAB

Jurisprudentie

ABRvS 8 november 2006, nr. 200602746/1 inzake artikel 8.11, derde lid Wm en artikel 5 EG-richtlijn 96/61 (IPPC) (Montferland)

Trefwoorden Veehouderij, Vergunning, Afdeling bestuursrechtspraak, Administratief recht, Ammoniak, Vergunningverlening, Agrarisch bedrijf, Bestuursorgaan, Europese unie, Geïntegreerde bestrijding
Auteurs Redactie

Redactie

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.