Cover_large
Rss

StAB

Meer op het gebied van Bestuursrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 02, 2007
Artikel

Het belanghebbendebegrip en de onderdelenfuik in het milieurecht: recente ontwikkelingen

Trefwoorden Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Belanghebbende, Milieuvergunning, Perceel, Administratief recht, Milieurecht, Relativiteitsvereiste, Bouwvergunning, Eigenaar, Hoofdzaak
Auteurs Lam, V. van 't

Lam, V. van 't
Jurisprudentie

ABRvS 10 januari 2007, nr. 200601869/1 inzake art. 8.8, derde lid, onder a Wm (Vlaardingen)

Trefwoorden Geluidhinder, Schip, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Vergunning, Binnenschip, Noodzakelijkheid, Woning, Hinder, Openbare weg, Motorvoertuig
Auteurs Nijhoff, H.P.

Nijhoff, H.P.
Jurisprudentie

ABRvS 10 januari 2007, nr. 200601121/1 inzake art. 8.42 en 8.44 Wm en art. 5 Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer (Stadsdeel Amsterdam Oud-Zuid)

Trefwoorden Horeca, Woning, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Algemene maatregel van bestuur, In strijd met de wet, Uitleg, Verzet, Beschikking, Bestuursorgaan, Geluidhinder
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 17 januari 2007, nr. 200603909/1 inzake art. 8.11, derde lid Wm en art. 1, tweede lid Regeling aanwijzing BBT-documenten (Alphen-Chaam)

Trefwoorden Vergunning, Aanwijzing, Afvalwater, Energieverbruik, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Emissievermindering, Varkenshouderij, Bestuursorgaan, Europese commissie, Geïntegreerde bestrijding
Auteurs Blomberg, A.

Blomberg, A.
Jurisprudentie

Vz. ABRvS 19 januari 2007, nr. 200700186/1 en 200700186/2 inzake art. 19d Natuurbeschermingswet 1998 en art. 2, aanhef en onder p Besluit vergunningen Natuurbeschermingswet 1998 (GS Limburg)

Trefwoorden Vergunning, Aanwijzing, Vergunningverlening, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Gedeputeerde staten, Minister van landbouw, natuur, Provincie, Algemene maatregel van bestuur, Kwaliteit, Uitleg
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 24 januari 2007, nr. 200602467/1 inzake art. 8.11, derde lid Wm en BEES A (GS Groningen)

Trefwoorden Stikstofoxide, Vergunning, Brandstof, Deskundigenbericht, Dieselolie, Aanwijzing, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Elektriciteitscentrale, Gasolie, Gasvormige brandstof
Auteurs Nijhoff, H.P.

Nijhoff, H.P.
Jurisprudentie

ABRvS 24 januari 2007, nr. 200603469/1 inzake art. 3 Wet BIBOB (GS Friesland)

Trefwoorden Strafbaar feit, Vergunning, Vermoeden, Bestuurder, Beschikking, Weigeringgrond, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Faillissementsfraude, Zeggenschap, Aanwijzing
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 31 januari 2007, nr. 200601111 inzake art. 5:20 Awb en art. 17 Besluit externe veiligheid inrichtingen (Spijkenisse)

Trefwoorden Administratief recht, Inzage, Toezicht, Toezichthouder, Last onder dwangsom, LPG, Externe veiligheid, Wettelijk voorschrift, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Ambtenaar
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 31 januari 2007, nr. 200604004/1 inzake art. 8.18 Wm (Sint Anthonis)

Trefwoorden Vergunning, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Onherroepelijkheid, Verstrijking, Administratief recht, Algemene plaatselijke verordeningen, Handhaving, Motivering, Vergunningverlening
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 7 februari 2007, nr. 200602150/1 inzake art. 4:5 Awb (Waterschap Brabantse Delta)

Trefwoorden Administratief recht, Vergunning, Afvalwater, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Deskundigenbericht, Noodzakelijkheid, Waterschap, Afval, Bestuursorgaan, C-vergunning
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 21 februari 2007, nr. 200606331/1 inzake artikelen 4 en 7 EG-Verordening 259/93 (Staatssecretaris VROM)

Trefwoorden Afval, Schip, Sloop, Asbest, Tankschip, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Afvalverwijdering, Bezwaarschrift, Kennisgeving, Voeging
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 28 februari 2007, nr. 200601450/1 inzake art. 8.8, eerste lid, aanhef en onder a Wm en art. 1, aanhef en onder f Besluit externe veiligheid inrichtingen (Heumen)

Trefwoorden Bestemmingsplan, Vergunning, Externe veiligheid, Loods, Parkeren, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bouwvergunning, Kantoorpand, Milieuvergunning, Opslagplaats
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 7 maart 2007, nummers 200602925/1 t/m 927/1 inzake art. 23 Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wms (Staatssecretaris VROM)

Trefwoorden Introductie, Vergunning, Gemeente, Administratief recht, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Openbaarmaking, Verdrag, Geografisch gebied, Kennisgeving, Motivering
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 7 maart 2007, nr. 200605553/1 inzake art. 5:32 Awb, art. 1.1, eerste lid en art. 10.60 Wm en art. 26 EG-Verordening 259/93 (Staatssecretaris VROM)

Trefwoorden Afval, Televisie, Verbod, Merk, Uitvoer, Last onder dwangsom, Hergebruik, Houder, Administratief recht, Opdrachtgever
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 7 maart 2007, nr. 200606317/1 inzake art. 1:2 Awb (Lelystad)

Trefwoorden Belanghebbende, Mededinging, Niet-ontvankelijkheid, Ontvankelijkheidverklaring, Administratief recht, Handhaving, Winkelpand, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Verhuur, Bezwaarschrift
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 21 maart 2007, nr. 200602705/1 inzake art. 5:32 Awb en art. 8.1 Wm (GS Noord-Holland)

Trefwoorden Last onder dwangsom, Bodem, Afval, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Vergunningverlening, Verzet, Aangebrachte voorziening, Administratief recht, Swill
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 21 maart 2007, nr. 200606885/1 inzake art. 1:2 Awb (Bellingwedde)

Trefwoorden Belanghebbende, Merk, Administratief recht, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Vergunning, Woning, Beperkte aansprakelijkheid, Besloten vennootschap, Eigenaar, Horeca
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Milieu kort

Trefwoorden Vergunning, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Afval, Geluidhinder, Last onder dwangsom, Perceel, Woning, Administratief recht, Asbest, Dwangsom
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 20 december 2006, nr. 200600358/1, Maassluis/vrijstelling en bouwvergunning

Trefwoorden Luchtkwaliteit, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bouwvergunning, Ruimtelijke ordening, Bestemmingsplan, Kantoorruimte, Ontheffing, Voorstel van wet, Perceel, Wettelijk voorschrift
Auteurs Nijmeijer, T.

Nijmeijer, T.
Titel

Ruimtelijke ordening: Rb. Alkmaar 21 december 2006, nr. GEMWT 05/3014, handhaving

Trefwoorden Ruimtelijke ordening, Bestemmingsplan, Minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit, Verbod, Aanwijzing, Staking, Aanschrijving, Natuurmonument, Voorrang, Voorstel van wet
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 17 januari 2007, nr. 200505408/1b, Sint-Michielsgestel/bestemmingsplan 'Den Dungen'

Trefwoorden Gemeentebestuur, Horeca, Ruimtelijke ordening, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bestemmingsplan, Detailhandel, Gemeente, Uitwisselbaarheid, Aanwijzing, College van burgemeester en wethouder
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 17 januari 2007, nr. 200602591/1, Groenlo-Lichtenvoorde/bestemmingsplan 'Buitengebied 1998, herziening 21 (Installatiebedrijf)'

Trefwoorden Gemeentebestuur, Streekplan, Bestemmingsplan, Ecologische hoofdstructuur, Ruimtelijke ordening, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Herziening, Bestemmingswijziging, Gemeente, Kantoorruimte
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 24 januari 2007, nr. 200504831/1, Gelderland/reconstructieplan 'Achterhoek en Liemers'

Trefwoorden Intensieve veehouderij, Veehouderij, Belangenafweging, Aanwijzing, Ruimtelijke ordening, Verspreiding van stank, Afname, Memorie van toelichting, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Hinder
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 31 januari 2007, nr. 200600973/1, Enschede/bestemmingsplan 'Havengebied 2002'

Trefwoorden Woonschip, Ligplaats, Woning, Ruimtelijke ordening, Gemeente, Gemeentebestuur, Bestemmingsplan, Eigenaar, Aankoop, Aanwijzing
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 31 januari 2007, nr. 200601872/1, Roosendaal/verkeersbesluit

Trefwoorden Belanghebbende, Luchtkwaliteit, Ruimtelijke ordening, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bestemmingsplan, Bouwvergunning, Niet-ontvankelijkheid, Ongegrondverklaring, Ontvankelijkheidverklaring, Stichting
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 31 januari 2007, nr. 200603678/1, Smallingerland/wijzigingsplan 'Aanloopgebied Achterwei Oudega, kavel 2 en 3'

Trefwoorden Bestemmingsplan, Gemeenteraad, Gedeputeerde staten, Ruimtelijke ordening, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Burgemeester, Wethouder, Detailhandel, Aanwijzing, College van burgemeester en wethouder
Auteurs Robbe, J.

Robbe, J.
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 7 februari 2007, nr. 200604024/1, Bergen op Zoom/voorbereidingsbesluit

Trefwoorden Gemeenteraad, Bestemmingsplan, Motivering, Ruimtelijke ordening, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Beleidsruimte, Bouw, College van burgemeester en wethouder, Ongegrondverklaring, Gemeente
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 14 februari 2007, nr. 200604395/1, Zwolle/bestemmingsplan 'Stadshagen, eerste partiële herziening'

Trefwoorden Bestemmingsplan, Ruimtelijke ordening, Woning, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Beleidsruimte, Gemeenteraad, Herziening, Rechtszekerheidsbeginsel, Verklaring van geen bezwaar, Woonfunctie
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 14 februari 2007, nr. 200604539/1, Heerde/bestemmingsplan 'Veessen, 14e partiële herziening [locatie]'

Trefwoorden Woning, Perceel, Gemeenteraad, Bestemmingsplan, Bestrijdingsmiddel, Bouw, Herziening, Ruimtelijke ordening, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bedreiging
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 21 februari 2006, nr. 200602149/1, Dronten/bestemmingsplan 'De Kaai Biddinghuizen'

Trefwoorden Woning, Bestemmingsplan, Bouw, Ruimtelijke ordening, Risico, Woningbouw, Bestrijdingsmiddel, Externe veiligheid, Bestemmingswijziging, Ondernemingsactiviteit
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 28 februari 2007, nr. 200506917, Minister LNV/vergunning Natuurbeschermingswet

Trefwoorden Vergunning, Natuurmonument, Ruimtelijke ordening, Stichting, Milieuvergunning, Aanwijzing, Direct verband, Toestemming, Vereniging, Vergunningsplicht
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 28 februari 2007, nr. 200510203/1, Halderbergen/ '1e herziening bestemmingsplan Buitengebied, deelgebieden Hoeven en Oudenbosch'

Trefwoorden Woning, Bestemmingsplan, Streekplan, Gemeente, Echtgenoot, Echtgenote, Gedogen, Woonfunctie, Overeenkomst, Perceel
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 28 februari 2007, nr. 200601747/1, Hattum/bestemmingsplan 'Het Veen 2005'

Trefwoorden Gemeenteraad, Aanwijzing, Ruimtelijke ordening, Aanbeveling, Ondernemingsactiviteit, Vermoeden, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bestemmingsplan, Burgemeester, Deskundigenbericht
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 28 februari 2007, nr. 200602573/1, Amsterdam/uitwerkingsplan 'Uitwerking 12 en partiële herziening uitwerking 4 van het bestemmingsplan IJburg, eerste fase, voor delen van het Steigereiland'

Trefwoorden Bestemmingsplan, Gemeenteraad, Algemeen verbindend voorschrift, Mandaat, Ruimtelijke ordening, Verzet, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Delegatie, Herziening, Administratief recht
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 7 maart 2007, nr. 200600709/1, Heerhugowaard/bestemmingsplan 'Bedrijventerrein De Vork'

Trefwoorden Gemeenteraad, Perceel, Lichthinder, Ruimtelijke ordening, Deskundigenbericht, Woning, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Belangenafweging, Bestemmingsplan, Levering
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 20 december 2006, nr. 200602293/1, Tubbergen/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Taxatie, Gemeenteraad, Waardedaling, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bestemmingsplan, Ongegrondverklaring, Ruimtelijke ordening, Vergoeding, Administratieve rechtspraak, Deskundigenadvies
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 7 maart 2007, nr. 200604214/1, Coevorden/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Perceel, Bestemmingsplan, Gemeenteraad, Eigendom, Onroerende zaak, Planschade, Tuin, Woning, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Ongegrondverklaring
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 14 maart 2007, nr. 200604553/1, Roerdalen/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Perceel, Bestemmingsplan, Gemeenteraad, Gemeente, Planschade, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Agrarische bestemming, Ongegrondverklaring, Vergoeding, Navolging
Auteurs Redactie

Redactie