StAB

Jurisprudentie

ABRvS 10 januari 2007, nr. 200601121/1 inzake art. 8.42 en 8.44 Wm en art. 5 Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer (Stadsdeel Amsterdam Oud-Zuid)

Trefwoorden Horeca, Woning, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Algemene maatregel van bestuur, In strijd met de wet, Uitleg, Verzet, Beschikking, Bestuursorgaan, Geluidhinder
Auteurs Redactie

Redactie

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.