Cover_large
Rss

StAB

Meer op het gebied van Bestuursrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 03, 2007
Artikel

Jurisprudentie over de uniforme openbare voorbereidingsprocedure

Trefwoorden Beslistermijn, Bouwvergunning, Bestuursorgaan, Openbare voorbereidingsprocedures, Ontwerpbesluit, Terinzagelegging, Inzage, Kenbaarheid, Voorbereiding besluit, Administratieve rechtspraak
Auteurs Robbe, J.

Robbe, J.
Jurisprudentie

ABRvS 18 april 2007, nr. 200606227/1 inzake art. 6:13 Awb en art. 6 EVRM (Tubbergen)

Trefwoorden Ontwerpbesluit, Belanghebbende, Openbare voorbereiding, Administratief recht, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Geschilbeslechting, Verdrag, Aanhouding, Aansprakelijkheid, Agrarisch bedrijf
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 9 mei 2007, nr. 200604496/1 inzake art. 5:32 Awb, art. 1.1a Wm en art. 13 Wbb (Maasdriel)

Trefwoorden Curator, Last onder dwangsom, Bodembescherming, Dwangsom, Faillietverklaring, Aansprakelijkheid, Bedrijfsruimte, Perceel, Administratief recht, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 9 mei 2007, nr. 200604900/1 inzake art. 6 EVRM en art. 8:47 Awb (GS Flevoland)

Trefwoorden Deskundigenbericht, Verdrag, Administratief recht, Administratieve rechtspraak, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Europees hof voor de rechtspraak, Levering, Stichting, Vergunning, Inbreng
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 9 mei 2007, nr. 200609072/1 inzake art. 53 Wgh, art. 4 Besluit grensvoorwaarden binnen zones rond industrieterreinen en art. 8.8, derde lid onder a Wm (GS Noord-Holland)

Trefwoorden Woonschip, Geluidhinder, Vergunning, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Schip, Woning, Woonwagen, Afval, Industrielawaai, Circulaire
Auteurs Nijhoff, H.P

Nijhoff, H.P
Jurisprudentie

ABRvS 23 mei 2007, nr. 200606242/1 inzake art. 8.11, derde lid en art. 1.1, eerste lid Wm (GS Gelderland)

Trefwoorden Vergunning, Bestuurder, Aanwijzing, Aanbeveling, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bedrijfstak, Deskundigenbericht, Dier, Merk, Motivering
Auteurs Blomberg, A.

Blomberg, A.
Jurisprudentie

ABRvS 30 mei 2007, nr. 200605756/1 inzake art. 1.1, vierde lid Wm (Maasbree)

Trefwoorden Varkenshouderij, Nabijheid, Vergunning, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Perceel, Binding, Milieuvergunning, Vergunningverlening
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 30 mei 2007, nr. 200606014 inzake art. 5:32 en 5:21 Awb (GS Limburg)

Trefwoorden Last onder dwangsom, Bestuursdwang, Begunstigingstermijn, Handhaving, Bijzondere omstandigheden, Administratief recht, Bestuursorgaan, Milieuvergunning, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Gedogen
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 30 mei 2007, nr. 200606372/1 inzake art. 8 EVRM (GS Zuid-Holland)

Trefwoorden Aanwijzing, Gedeputeerde staten, Vergunning, Hoofdzaak, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Algemene maatregel van bestuur, Noodzakelijkheid, Provincie, Vergunningverlening, Verontreinigde grond
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 30 mei 2007, nr. 200607347/1 inzake art. 18.2 Wm (GS Zuid-Holland)

Trefwoorden Vergunning, Voorwaarde, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Rechtmatigheid, Administratief recht, Gedogen, Shredderinstallatie, Beschikking, Bestuursorgaan, Handhaving
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 13 juni 2007, nr. 200605529/1 inzake art. 3:12 Awb (Milieudienst IJmond)

Trefwoorden Ontwerpbesluit, Kennisgeving, Administratief recht, Bestuursorgaan, Belanghebbende, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Gemeente, Verspreiding, Administratieve rechtspraak, Beleidsruimte
Auteurs Nijhoff, H.P.

Nijhoff, H.P.
Jurisprudentie

ABRvS 13 juni 2007, nr. 200607331/1 inzake art. 6:13 Awb (Steenwijkerland)

Trefwoorden Administratief recht, Milieueffectrapportage, Afdeling bestuursrecht, Dieselolie, Milieuvergunning, Niet-ontvankelijkverklaring, Varkenshouderij, Vergunning, Niet-ontvankelijkverklaring, Ontvankelijkheid
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 13 juni 2007, nr. 200608658/1 inzake art. 6:13 Awb (Milieudienst IJmond)

Trefwoorden Perceel, Belanghebbende, Eigenaar, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Vergunning, Administratief recht, Merk, Milieudienst, Ontvankelijkheid, Vergunningverlening
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 13 juni 2007, nr. 200608818/1 inzake art. 1:2 Awb (Alkmaar)

Trefwoorden Belanghebbende, Huishoudelijk afval, Aanwijzing, Administratief recht, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Appartementseigenaar, Appartement, Eigenaar, Merk, Vereniging
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 27 juni 2007, nr. 200606165/1 inzake art. 1.1, eerste lid en art. 8.11, derde lid Wm (Waterschap Vallei en Eem)

Trefwoorden Bedrijfstak, Vergunning, Concentratie, Fosfaat, Afvalwater, Bewijslast, Merk, Voeging, Voorbereiding besluit, Aanwijzing
Auteurs Nijhoff, H.P.

Nijhoff, H.P.
Titel

Milieu kort

Trefwoorden Vergunning, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Ontwerpbesluit, Terinzagelegging, Veehouderij, Administratief recht, Luchtkwaliteit, Milieueffectrapportage, Nabijheid, Vergunningverlening
Auteurs Lam, V. van 't

Lam, V. van 't
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 21 maart 2007, nr. 200603943/1, Apeldoorn/bestemmingsplan '16e partiƫle herziening Malkenschoten'

Trefwoorden Bestemmingsplan, Ruimtelijke ordening, Herziening, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Rechtsbescherming, College van burgemeester en wethouders, Gemeenteraad, Raad van state
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 21 maart 2007, nr. 200603943/1, Renkum/bestemmingsplan '3b/4 2003'

Trefwoorden Bestemmingsplan, Bestrijdingsmiddel, Perceel, Ruimtelijke ordening, Gemeente, Raad van state, Aanhouding, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Overeenkomst, Aanbeveling
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 28 maart 2007, nr. 200600722/1, Noord-Beveland/wijzigingsplan '8e wijziging bestemmingsplan Landelijk gebied'

Trefwoorden Bestemmingsplan, Ruimtelijke ordening, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Europese gemeenschap, College van burgemeester en wethouder, Herziening, Hof van justitie EG, Lidstaat, Milieueffectrapportage, Vergunning
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 28 maart 2007, nr. 200602003, Putten/-wijzigingsplan 'Nieuw agrarisch bouwperceel Goorsteeg'

Trefwoorden Aanwijzing, Ruimtelijke ordening, Bestuursorgaan, Europese gemeenschap, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Kwaliteit, Minister van landbouw, natuur, Perceel, Varkenshouderij, Verknochtheid
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 4 april 2007, nr. 200506283/1, Noord-Brabant/reconstructieplan 'Reconstructieplan Beerze-Reusel'

Trefwoorden Bestemmingsplan, Aanwijzing, Ruimtelijke ordening, Waterberging, Intensieve veehouderij, Belangenafweging, Voorstel van wet, Belanghebbende, Ontlening, Streekplan
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 4 april 2007, nr. 200602441/1, Delft/vrijstelling en bouwvergunning

Trefwoorden Luchtkwaliteit, Concentratie, Stikstofdioxide, Perceel, Bouwvergunning, Ruimtelijke ordening, Administratief recht, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Appartement, Bouw
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 4 april 2007, nr. 200602637/1, Reusel-De Mierden/handhaving

Trefwoorden Vrachtauto, Bouwwerk, Perceel, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bouw, Bouwvergunning, Handhaving, Ruimtelijke ordening, Burgemeester, College van burgemeester en wethouders
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 18 april 2007, nr. 200604266/1, Den Haag/verzoek om verkeersmaatregelen

Trefwoorden Luchtkwaliteit, Ruimtelijke ordening, Ongegrondverklaring, Stikstofdioxide, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Belangenafweging, Bestuursorgaan, Niet-ontvankelijkheid, Stichting, Vereniging
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 18 april 2007, nr. 200605759/1, Vlieland/bestemmingsplan 'Oosterseveld'

Trefwoorden Perceel, Bestemmingsplan, Woning, Bouwwerk, Ruimtelijke ordening, Gemeenteraad, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Gemeentebestuur, Bouw, Gebruik overeenkomstig bestemming
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 25 april 2007, nr. 200605121/1, Sint-Michielsgestel/bouwvergunning

Trefwoorden Bouwvergunning, Belangenafweging, Ruimtelijke ordening, Bouwwerk, Noodzakelijkheid, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Privacy, Burgemeester, College van burgemeester en wethouder, Ongegrondverklaring
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 2 mei 2007, nr. 200603867/1, Helmond/dwangsom

Trefwoorden Huisvesting, Huishouden, Perceel, Woonfunctie, Bestemmingsplan, Ruimtelijke ordening, Terbeschikkingstelling, Woning, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Dwangsom
Auteurs Robbe, J.

Robbe, J.
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 2 mei 2007, nr. 200605059/1, Haaksbergen/bestemmingsplan 'Buitengebied'

Trefwoorden Bestemmingsplan, Permanente bewoning, Ruimtelijke ordening, Gemeenteraad, Hardheidsclausule, Ontheffing, Vakantiewoning, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bewijslast, Gemeentelijke basisadministratie
Auteurs Nijmeijer, T.

Nijmeijer, T.
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 2 mei 2007, nr. 200605868/1, Alkmaar/vrijstelling

Trefwoorden Bestemmingsplan, Ruimtelijke ordening, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Exploitant, Gemeenteraad, Herziening, Bedrijfsvereniging, Belanghebbende, Beperkte aansprakelijkheid, Besloten vennootschap
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 9 mei 2007, nr. 200600394/1, Rotterdam/bestemmingsplan 'Natuur- en businesspark Schieveen'

Trefwoorden Bestemmingsplan, Ruimtelijke ordening, Gemeentebestuur, Bouwwerk, Luchtkwaliteit, Arbeidsplaats, Bouw, Concentratie, Gemeente, Perceel
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 9 mei 2007, nr. 200604047/1, Venlo/vrijstelling en bouwvergunning

Trefwoorden Bouwvergunning, Perceel, Terbeschikkingstelling, Wissel, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Ruimtelijke ordening, Woning, Bestemmingsplan, Betaling, Ongegrondverklaring
Auteurs Robbe, J.

Robbe, J.
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 16 mei 2007, nr. 200601492, Rijssen-Holten/bestemmingsplan 'Vletgaarsmaten'

Trefwoorden Streekplan, Ruimtelijke ordening, Gemeente, Gemeenteraad, Bestemmingsplan, Werkgelegenheid, Bij uitgifte, Vrijstellingsregeling, Bedrijfsverplaatsing, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 23 mei 2007, nr. 200605004/1, Kampen/bestemmingsplan 'Brunnepe-Oranjewijk'

Trefwoorden Woning, Gemeentebestuur, Kwaliteit, Ruimtelijke ordening, Bestemmingsplan, College van burgemeester en wethouder, Gemeente, Gemeentelijk monument, Aanwijzing, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 30 mei 2007, nr. 200602487/1, Maassluis/bestemmingsplan 'Burgemeesterswijk'

Trefwoorden Bouw, Woning, Ruimtelijke ordening, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bestemmingsplan, Geluidhinder, Belangenafweging, Ministeriƫle regeling, Motivering, Zorgvuldigheid
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 13 juni 2007, nr. 200600136/1, gemeente Venray/bestemmingsplan 'Buitengebied'

Trefwoorden Bestemmingsplan, Gemeenteraad, Ruimtelijke ordening, Gemeente, Noodzakelijkheid, Waterschap, Aanlegvergunning, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bouwwerk, Handhaving
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 13 juni 2007, nr. 200601433/1, gemeente Rijnsburg (thans gemeente Katwijk)/bestemmingsplan 'Klei Oost-Zuid'

Trefwoorden Woning, Afhankelijke woning, Aanbeveling, Ruimtelijke ordening, Bestemmingsplan, Gemeente, Woonwijk, Perceel, Nabijheid, Ondernemingsactiviteit
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 28 maart 2007, nrs. 200605524/1, 200605530/1, 200605533/1, 200605534/1, 200605537/1, 200605538/1, 200605544/1 en 200605549/1, Woerden/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Gemeenteraad, Woning, Streekplan, Voorzienbaarheid, Bestemmingsplan, Aankoop, Aanwijzing, Bouw, Gemeente, Noodzakelijkheid
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 28 maart 2007, nr. 200605596/1, Roermond/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Bestemmingsplan, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Auto, Gemeente, Gemeenteraad, Lichthinder, Ongegrondverklaring, Eigenaar, Planschade, Ruimtelijke ordening
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 28 maart 2007, nr. 200607943/1, Drimmelen/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Gemeenteraad, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Belanghebbende, Legaliteit, Ongegrondverklaring, Schade, Schadevergoeding, Auto, Gemeente, Hinder
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 30 mei 2007, nr. 200608560/1, Berkelland/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Woning, Gemeente, Planschade, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Gemeenteraad, Ongegrondverklaring, Taxatie, Afhankelijke woning, Perceel, Rechtsopvolger
Auteurs Redactie

Redactie