Cover_large
Rss

StAB

Meer op het gebied van Bestuursrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 04, 2007
Artikel

Het vervallen van milieuvergunningen

Trefwoorden Vergunning, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Milieuvergunning, Onherroepelijkheid, Dier, Vervaltermijn, Bouw, Bouwvergunning, Schorsing, Stallen
Auteurs Blomberg, A.

Blomberg, A.
Jurisprudentie

ABRvS 4 juli 2007, nr. 200607225/1 inzake art. 8.8, eerste lid, aanhef en onder c en art. 8.11, derde lid Wm en art. 2, eerste lid. Wet stankemissie (Hilvarenbeek)

Trefwoorden Bedrijfstak, Bouw, Vergunning, Veehouderij, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Intensieve veehouderij, Woning, Merk, Stallen, Administratief recht
Auteurs Nijhoff, H.P.

Nijhoff, H.P.
Jurisprudentie

ABRvS 18 juli 2007, nr. 200606991/1 inzake art. 8.11, derde lid Wm (GS Gelderland)

Trefwoorden Stikstofoxide, Vergunning, Afdeling bestuurs, Vervaardigen, Administratief recht, Beoordelingsvrijheid, Bestuursorgaan, Motiveringsbeginsel, Noodzakelijkheid, Vernietiging besluit
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 18 juli 2007, nr. 200700141/1 inzake art. 8.18 Wm (Heeze-Leende)

Trefwoorden Vergunning, Stallen, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Dier, Krediet, Onherroepelijkheid, Vergunningaanvraag, Vergunningverlening, Administratief recht, Bestuursorgaan
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 25 juli 2007, nr. 200607291/1 inzake art. 20.8 Wm (Montferland)

Trefwoorden Vergunning, Bouwvergunning, Milieuvergunning, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Vergunningverlening, Bouw, Merk, Ondertekening, Redenering, Termijn beroep
Auteurs Lam, V. van 't

Lam, V. van 't
Jurisprudentie

ABRvS 8 augustus 2007, nr. 200606603/1 inzake art. 7 Blk 2005 en art. 8.11, derde lid Wm (GS Groningen)

Trefwoorden Luchtkwaliteit, Vergunning, Bouw, Concentratie, Aanbeveling, Beschikking, Bouwafval, Geluidhinder, Woning, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 22 augustus 2007, nr. 200700800/1 inzake art. 3:41 en art. 3:42 Awb (Rotterdam)

Trefwoorden Bezwaarschrift, Belanghebbende, Bestuursorgaan, Niet-ontvankelijkhei, Ontvankelijkheidverklaring, Verschoonbare termijnoverschrijding, Toezending, Administratief recht, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bodemverontreiniging
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 29 augustus 2007, nr. 200607882/1 inzake art. 4, tweede en vijfde lid en art. 6, derde lid EG-richtlijn 92/43 (Habitatrichtlijn) (Hilvarenbeek)

Trefwoorden Depositie, Vergunningverlening, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Toestemming, Varkenshouderij, Vergunning, Ammoniak, Europese gemeenschap, Hof van justitie EG, Lidstaat
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 29 augustus 2007, nr. 200609358/1 inzake art. 8:73 Awb (Sluis)

Trefwoorden Last onder dwangsom, Onrechtmatigheid, Openbaar ministerie, Onherroepelijkheid, Bijzondere omstandigheden, Niet-ontvankelijkheid, Ontvankelijkheid, Rechtmatigheid, Schadevergoeding, Aansprakelijkheid
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 29 augustus 2007, nr. 200701498/1 inzake art. 6, derde lid EG-richtlijn 92/43, art. 10a en art. 19d Natuurbeschermingswet (Woensdrecht)

Trefwoorden Aanwijzing, Vergunning, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Akkerbouw, Agrarisch bedrijf, Direct verband, Europees recht, Kwaliteit, Landbouw, Nabijheid
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 19 september 2007, nr. 200609067/1 inzake art. 1:2 Awb (GS Noord-Brabant)

Trefwoorden Belanghebbende, Administratief recht, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Compost, Tuinbouw, Vergunningverlening, Gelijkheidsbeginsel, Merk, Niet-ontvankelijkheid, Afvalverwerking
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 19 september 2007, nr. 200700869/1 inzake art. 5:34 Awb (Nijmegen)

Trefwoorden Verbeuren van dwangsom, Administratief recht, Rechtszekerheidsbeleid, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Last onder dwangsom, Ongegrondverklaring, Beschikking, Bestuursorgaan, Dwangsom, Vergunning
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 19 september 2007, nr. 200701181/1 inzake art. 8.11, derde lid Wm (Texel)

Trefwoorden Ammoniak, Ecologische hoofdstructuur, Vergunning, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Administratief recht, Bestuursorgaan, Motivering, Motiveringsbeginsel, Nabijheid, Vergunningaanvraag
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 26 september 2007, nr. 200.701770/1 inzake art. 8.12, vierde lid Wm (Horst aan de Maas)

Trefwoorden Vergunning, Noodzakelijkheid, Vergunninghouder, Aansprakelijkheid, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Eigenaar, Frequentie, Grondgebied, Handhaving, Inzage
Auteurs Nijhoff, H.P.

Nijhoff, H.P.
Jurisprudentie

ABRvS 26 september 2007, nr. 200702265/1 inzake art. 8.11, derde lid, art. 8.12, vierde lid en art. 8.23 Wm (GS Noord-Brabant)

Trefwoorden Vergunning, Aanwijzing, Koolwaterstof, Stikstofdioxide, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, As low as reasonably achievable, Asfalt, Frequentie, Vervaardigen, Waarborg
Auteurs Nijhoff, H.P.

Nijhoff, H.P.
Titel

Milieu kort

Trefwoorden Afdeling bestuursrechtspraa[...], Vergunning, Afvalverbranding, Bestemmingsplan, Vergunningverlening, Administratief recht, Hinder, Industrielawaai, Milieuvergunning, Energiebesparing
Auteurs Meulen, T. van der

Meulen, T. van der
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 20 juni 2007, nr. 200604634/1, Opsterland/bestemmingsplan 'Gorredijk-Rondweg'

Trefwoorden Maatschap, Bestemmingsplan, Ruimtelijke ordening, Bedrijfsvoering, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bedrijfsverplaatsing, Belangenafweging, Perceel, Aankoop, Afhankelijke woning
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 20 juni 2007, nr. 200700102/1, Hilvarenbeek/wijzigingsplan '[locatie] te Esbeek'

Trefwoorden Intensieve veehouderij, Ruimtelijke ordening, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Ondernemer, Agrarisch bedrijf, Bestemmingsplan, Ontlening, Perceel, Streekplan, Varkenshouderij
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 27 juni 2007, nr. 200604991/1, Nieuwkoop/bestemmingsplan 'Landelijk gebied'

Trefwoorden Woonschip, Veehouderij, Kampeerbedrijf, Perceel, Permanente bewoning, Verspreiding van stank, Bestemmingsplan, Ruimtelijke ordening, Milieuvergunning, Belangenafweging
Auteurs Robbe, J.

Robbe, J.
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 27 juni 2007, nr. 200605488, De Ronde Venen/bestemmingsplan 'MOB-complex'

Trefwoorden Compensatie, Streekplan, Waterberging, Bestemmingsplan, Gemeente, Exploitatie, Risico, Ruimtelijke ordening, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bestuurder
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 27 juni 2007, nr. 200606962/1, Zwijndrecht/vrijstelling en bouwvergunning

Trefwoorden Aanwijzing, Verklaring van geen bezwaar, Bouwvergunning, Gedeputeerde staten, Ruimtelijke ordening, Zorginstelling, Afdeling bestuursrecht van de raad van state, Ongegrondverklaring, Perceel, Voorwaarde
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 4 juli 2007, nr. 200703198/1, Slochteren/vrijstelling en bouwvergunning

Trefwoorden Bouwvergunning, Uitgebreide openbare voorbereiding, Bestuursorgaan, Memorie van toelichting, Niet-ontvankelijkheid, Ontvankelijkheid, Openbare voorbereidingsprocedure, Ruimtelijke ordening, Afdeling bestuursrecht van de raad van state, Gemeente
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 11 juli 2007, nr. 200702363/1, Utrecht/Kapvergunning - Stationsgebied

Trefwoorden Gemeente, Sloopvergunning, Bouw, Ruimtelijke ordening, Contract, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bouwvergunning, Gedetineerde, Gemeenteraad, Kabel
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 18 juli 2007, nr. 200603057/1, Min. VROM/NIMBY-vrijstelling Onderbanken

Trefwoorden Bestemmingsplan, College van burgemeester en wethouder, Overlast, Ruimtelijke ordening, Geluidsoverlast, Vereniging, Zorgvuldigheid, Minister van volkshuisvesting, Geluidhinder, Gemeenteraad
Auteurs Nijmeijer, T.

Nijmeijer, T.
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 25 juli 2007, nr. 200602152/1, Min. V&W/Tracébesluit 'A4 Burgerveen-Leiden

Trefwoorden Luchtkwaliteit, Concentratie, Afname, Ruimtelijke ordening, Stikstofdioxide, Compensatie, Emissievermindering, Ministerie van volkshuisvesting, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bestemmingsplan
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 1 augustus 2007, nr. 200608981/1 (zie ook de vergelijkbare zaken 200608982/1, 200608984/1, 200608985/1, 200608986/1, 200608987/1, 200608988/1, 200608989/1, 200608990/1 en 200608991/1), Zeewolde/bouwvergunning windturbine

Trefwoorden Agrarisch bedrijf, Bestemmingsplan, Perceel, Nutsbedrijf, Bouwvergunning, Bouwwerk, Levering, Ruimtelijke ordening, Windenergie, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 15 augustus 2007, nr. 200605022/1, Tiel/Bestemmingsplan 'Kasteelweg-Vergardeweg Wadenoijen 2e fase'

Trefwoorden Bestrijdingsmiddel, Tuin, Perceel, Woning, Bouw, Bestemmingsplan, Deskundigenbericht, Concentratie, Ruimtelijke ordening, Aanhouding
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 15 augustus 2007, nr. 200607728/1, Alkemade/vrijstelling en bouwvergunning

Trefwoorden Aanwijzing, Streekplan, Perceel, Provincie, Ruimtelijke ordening, Zomerwoning, Vereniging, Gedeputeerde staten, Aansprakelijkheid, Bouwvergunning
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 22 augustus 2007, nr. 200609161/1, Texel/bestemmingsplan 'Buitengebied Texel'

Trefwoorden Bestemmingsplan, Vergissing, Geluidhinder, Maatschap, Perceel, Ruimtelijke ordening, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Vervaardigen, Aanwijzing, Agrarisch bedrijf
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 29 augustus 2007, 200603048/1, Wymbritseradiel/bestemmingsplan 'Partiële herziening van de bestemmingsplannen Buitengebied, Draeisleat-Osingahuzen, Heeg-Molefinne/De Greiden en Baggerdepot Gouden Bodem, i.v.m. wijziging geluid

Trefwoorden Bestemmingsplan, Geluidhinder, Ruimtelijke ordening, Bestemmingswijziging, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bodem, Geluidszone, Herziening, Woning, Geluidsoverlast
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 29 augustus 2007, nr. 200606028/1, Min. EZ e.a./rijksprojectbesluit 'Gaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen'

Trefwoorden Aardgaswinning, Minister van economische zaken, Ruimtelijke ordening, Schade, Model, Stichting, Vergunning, Minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit, Risico, Afname
Auteurs Ottens, K.

Ottens, K.
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 5 september 2007, nr. 200605099/1 en 200605858/1, Oegstgeest/bestemmingsplan 'Frederiksoord Zuid'

Trefwoorden Bestemmingsplan, Ruimtelijke ordening, Woning, Gemeenteraad, Woonwijk, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bouw, College van burgemeester en wethouders, Wachttijd, Woningbouw
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 4 juli 2007, nr. 200609219/1, Roermond/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Mededinging, Gemeente, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bestemmingsplan, Gemeenteraad, Herziening, Vergoeding, Hotelbedrijf, Ongegrondverklaring, Schade
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 11 juli 2007, nr. 200605999/1, Schouwen-Duiveland/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Gemeenteraad, Perceel, Taxatie, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bestemmingsplan, Ontlening, Schouw, Beperkte aansprakelijkheid, Besloten vennootschap, Concurrentiepositie
Auteurs Redactie

Redactie