StAB

Jurisprudentie

ABRvS 29 augustus 2007, nr. 200607882/1 inzake art. 4, tweede en vijfde lid en art. 6, derde lid EG-richtlijn 92/43 (Habitatrichtlijn) (Hilvarenbeek)

Trefwoorden Depositie, Vergunningverlening, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Toestemming, Varkenshouderij, Vergunning, Ammoniak, Europese gemeenschap, Hof van justitie EG, Lidstaat
Auteurs Redactie

Redactie

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.