StAB

Jurisprudentie

ABRvS 29 augustus 2007, nr. 200701498/1 inzake art. 6, derde lid EG-richtlijn 92/43, art. 10a en art. 19d Natuurbeschermingswet (Woensdrecht)

Trefwoorden Aanwijzing, Vergunning, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Akkerbouw, Agrarisch bedrijf, Direct verband, Europees recht, Kwaliteit, Landbouw, Nabijheid
Auteurs Redactie

Redactie

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.