StAB

Ruimtelijke ordening: ABRvS 29 augustus 2007, 200603048/1, Wymbritseradiel/bestemmingsplan 'Partiële herziening van de bestemmingsplannen Buitengebied, Draeisleat-Osingahuzen, Heeg-Molefinne/De Greiden en Baggerdepot Gouden Bodem, i.v.m. wijziging geluid

Trefwoorden Bestemmingsplan, Geluidhinder, Ruimtelijke ordening, Bestemmingswijziging, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bodem, Geluidszone, Herziening, Woning, Geluidsoverlast
Auteurs Redactie

Redactie

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.