1573806x_omslag108px_large
Rss

StAB

Meer op het gebied van Bestuursrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 01, 2008
Artikel

'Malta' en het ruimtelijk recht: archeologie als afwegingsfactor

Trefwoorden Bestemmingsplan, Gemeente, Verdrag, Verwachtingswaarde, Bodem, Provincie, Cultuurhistorie, Monument, Aanwijzing, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state
Auteurs Reuselaars, I.

Reuselaars, I.
Jurisprudentie

ABRvS 10 oktober 2007, nr. 200700979/1 inzake art. 37 Wbb (GS Noord-Holland)

Trefwoorden Circulaire, Bodem, Risico, Bodembescherming, Bodemsanering, Afbraak, Bijzondere omstandigheden, Mineralisatie, Noodzakelijkheid, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state
Auteurs Flietstra, Y.

Flietstra, Y.
Jurisprudentie

ABRvS 17 oktober 2007, nr. 200609093/1 inzake art. 8.4 Wm (GS Gelderland)

Trefwoorden Vergunning, Woning, Plantaardig afval, Deskundigenbericht, Milieuvergunning, Vergunningverlening, Verspreiding, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bouw, Onherroepelijkheid
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 17 oktober 2007, nr. 200609262/1 inzake art. 8.4 Wm (GS Zeeland)

Trefwoorden Vergunning, Sitevergunning, Milieubelasting, Vergunningverlening, Verdrag, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Luchtkwaliteit, Afval, Beoordelingsvrijheid, Beperkte aansprakelijkheid
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 17 oktober 2007, nr. 200609081/1 inzake art. 3:15 Awb (Lith)

Trefwoorden Telefoongesprek, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Vergunning, Kenbaarheid, Ontvankelijkheid, Varkenshouderij, Belanghebbende, Administratief recht, Bestuursorgaan, Milieuvergunning
Auteurs Lam, V. van 't

Lam, V. van 't
Jurisprudentie

ABRvS 31 oktober 2007, nr. 200702357/1 inzake art. 8.4, 8.10 en 8.11 Wm (GS Zuid-Holland)

Trefwoorden Vergunning, Vrachtauto, Aannemersbedrijf, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Afval, Vergunningverlening, Woonwagen
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 7 november 2007, nr. 200608553/1 inzake art. 1:2 Awb (minister van Verkeer en Waterstaat)

Trefwoorden Ontwerpbesluit, Administratief recht, Belanghebbende, Minister van verkeer en waterstaat, Statuut, Vergunningverlening, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Milieuvergunning, Stichting, Kennisgeving
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 14 november 2007, nr. 200608547/1 (GS Zuid-Holland) en ABRvS 14 november 2007, nr. 200609418/1 inzake art. 3:12 Awb (Alkmaar)

Trefwoorden Ontwerpbesluit, Kennisgeving, Administratief recht, Gemeente, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bestuursorgaan, Bouw, Eigendom, Gebruiker, Belanghebbende
Auteurs Nijhoff, H.P.

Nijhoff, H.P.
Jurisprudentie

ABRvS 14 november 2007, nr. 200609294/1 inzake art. 8.10 Wm en art. 7 Blk 2005 (GS Noord-Brabant)

Trefwoorden Vergunning, Geluidhinder, Vergunningverlening, Concentratie, Luchtkwaliteit, Woning, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bestuursorgaan, Bouw, Bouwafval
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 5 december 2007, nr. 200607948/1 inzake art. 8.17 Wm en art. 11 EG-richtlijn 80/68 (Grondwaterrichtlijn) (GS Gelderland)

Trefwoorden Vergunning, Lidstaat, Vergunningverlening, Aanwijzing, Algemene maatregel van bestuur, Baggerspecie, Grondwater, Grondwaterkwaliteit, Onbepaalde tijd, Rechtstreekse werking
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 21 december 2007, nr. 200700690/1 inzake art. 1.1, eerste lid en art. 8.11, derde lid Wm (GS Zuid-Holland)

Trefwoorden Rookgasreiniginginstallatie, Aanwijzing, Vergunning, Ministeriƫle regeling, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Herziening, Merk, Vergunningverlening, Beoordelingsvrijheid, Bestuurder
Auteurs Blomberg, A.

Blomberg, A.
Jurisprudentie

ABRvS 21 december 2007, nr. 200701265/1 inzake art. 8.24, tweede lid Wm en het Besluit verbranden afvalstoffen (GS Zuid-Holland)

Trefwoorden Stichting, Ammoniak, Deskundigenbericht, Afvalverbranding, Verzekerde, Zuiveringsslib, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Kwaliteit, Luchtkwaliteit, Luchtverontreiniging
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Milieu kort

Trefwoorden Vergunning, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Vergunningverlening, Belanghebbende, Energieverbruik, Milieuvergunning, Administratief recht, Energiebesparing, Stichting, Algemene maatregel van bestuur
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 19 september 2007, nr. 200606503/1, het Bildt/bestemmingsplan 'St. Annaparochie'

Trefwoorden Bedrijfsvoering, Woning, Perceel, Ambachtsbedrijf, Detailhandel, Bejaardenwoning, Ruimtelijke ordening, Sloop, Voertuig, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 19 september 2007, nr. 200606819/1, Zutphen/bestemmingsplan 'Sportcomplex 't Meijerink'

Trefwoorden Ruimtelijke ordening, Kind, Woning, Woningbouw, Bestemmingsplan, Deskundigenbericht, Volkshuisvesting, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Gebruiker, Gemeente
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 19 september 2007, nr. 200701345/1, Geertruidenberg/vrijstelling

Trefwoorden Gemeenteraad, Bestemmingsplan, Ruimtelijke ordening, Perceel, Verklaring van geen bezwaar, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Beleidsregel, Gedeputeerde staten, Landbouw, Gemeente
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 26 september 2007, nr. 200604609/1, Sluis/bestemmingsplan 'Stampershoek Zuid en Noord'

Trefwoorden Nota ruimte, Nationaal landschap, Gemeenteraad, Planologische kernbeslissing, Aanwijzing, Bestemmingsplan, Gedeputeerde staten, Gemeente, Ruimtelijke ordening, Streekplan
Auteurs Nijmeijer, T.

Nijmeijer, T.
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 26 september 2007, nr. 200604707/1, Noordenveld/bestemmingsplan 'Oosterveld-Norg'

Trefwoorden Beheerovereenkomst, Bestemmingsplan, Woningbouw, Overeenkomst, Voorwaarde, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Beheersgebied, Ongeschiktheid, Ruimtelijke ordening, Verlies
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 3 oktober 2007, nr. 200606396/1, Hattum/bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Hattemerbroek'

Trefwoorden Risico, Verspreiding, Veehouderij, Perceel, Ruimtelijke ordening, Verspreiding van stank, Besmetting, Concentratie, Dier, Vergunning
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 3 oktober 2007, nr. 200701334/1, stadsdeel Westerpark/vrijstelling en bouwvergunning

Trefwoorden Bestuurder, Ruimtelijke ordening, LPG, Bedrijfsvoering, Bestemmingsplan, Woning, Bouwvergunning, Bouwwerk, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Noodzakelijkheid
Auteurs Robbe, J.

Robbe, J.
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 3 oktober 2007, nr. 200701803/1, Oisterwijk/wijzigingsplan 'Bestemmingsplan Buitengebied, deel Moergestel inzake aanwijzing van een nieuw agrarisch bouwblok aan de Sebrechtsdijk'

Trefwoorden Streekplan, Bestemmingsplan, Intensieve veehouderij, Agrarisch bedrijf, Aanwijzing, Beleidsregel, Ruimtelijke ordening, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Gedeputeerde staten, Handhaving
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 10 oktober 2007, nr. 200606568/1, Minister van Verkeer en Waterstaat en minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer/aanwijzing ex artikel 27 Luchtvaartwet (luchtvaartterrein Lelystad)

Trefwoorden Milieueffectrapportage, Planologische kernbegrippen, Ruimtelijke ordening, Zorgvuldigheid, Aanwijzing, Geluidszone, Bestuursorgaan, E-business, Administratief recht, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 17 oktober 2007, nr. 200602992/1, Deurne/bestemmingsplan 'Zuidelijke omleiding'

Trefwoorden luchtkwaliteit, Bestemmingsplan, Concentratie, Ruimtelijke ordening, Gemeenteraad, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bestuursorgaan, Gemeentebestuur, Aanwijzing, Afwaardering
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 24 oktober 2007, nr. 200603866/1, bestemmingsplan 'Vlietland noordoost 2005'

Trefwoorden Nota ruimte, Vakantiewoning, Ruimtelijke ordening, Deskundigenbericht, Bouw, Vereniging, Aanwijzing, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bestemmingsplan, Vrijwaring
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 14 november 2007, nr. 200605362/1, Groningen/bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Westpoort Groningen'

Trefwoorden Gemeenteraad, Bestemmingsplan, Perceel, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Beleidsruimte, Gemeentebestuur, Milieueffectrapportage, Motivering, Ruimtelijke ordening, Merk
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 28 november 2007, nr. 200604984/1, bestemmingsplan 'Buitengebied Zuid-West'

Trefwoorden Gemeenteraad, Aanlegvergunning, Herstel, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bestemmingsplan, Milieuzorg, Noodzakelijkheid, Ruimtelijke ordening, Stichting, Deskundigenbericht
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 28 november 2007, nr. 200609355/1, bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Wolfsveld'

Trefwoorden Geluidszone, Bestemmingsplan, Ruimtelijke ordening, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Geluidhinder, Gemeenteraad, Verzet, Gedeputeerde staten, Herziening, Koninklijk besluit
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 26 september 2007, nr. 200700069/1, Gorinchem/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Bestemmingsplan, Gemeenteraad, Gemeente, Schadevergoeding, Taxatie, Schade, Perceel, Vergoeding, Verzekerde, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 3 oktober 2007, nr. 200700345/1, Nieuwegein/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Gemeenteraad, Procedureverordening, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Rechtsgevolg, Gemeente, Noodzakelijkheid, Onafhankelijke deskundige, Ongegrondverklaring, Planschade, Ruimtelijke ordening
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 3 oktober 2007, nr. 200700855/1, Mill en Sint Hubert/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Perceel, Gemeenteraad, Bestemmingsplan, Streekplan, Permanente bewoning, Woning, Herziening, Agrarische bestemming, Voorzienbaarheid, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 21 november 2007, nr. 200703135/1, Weert/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden perceel, Bestemmingsplan, Gemeenteraad, Agrarische bestemming, Bouw, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, College van burgemeester en wethouders, Schade, Tuin, Belanghebbende
Auteurs Redactie

Redactie