StAB

Jurisprudentie

ABRvS 5 december 2007, nr. 200607948/1 inzake art. 8.17 Wm en art. 11 EG-richtlijn 80/68 (Grondwaterrichtlijn) (GS Gelderland)

Trefwoorden Vergunning, Lidstaat, Vergunningverlening, Aanwijzing, Algemene maatregel van bestuur, Baggerspecie, Grondwater, Grondwaterkwaliteit, Onbepaalde tijd, Rechtstreekse werking
Auteurs Redactie

21304 Redactie

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.