1573806x_omslag108px_large
Rss

StAB

Meer op het gebied van Bestuursrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 02, 2008
Artikel

Artikel 49 WRO wordt artikel 6.1 Wro: de nieuwe planschaderegeling

Trefwoorden Schade, Tegemoetkoming, Schadevergoeding, Bestemmingsplan, Planschade, Onroerende zaak, Bestuursorgaan, Procedureverordening, Vergoeding, Burgemeester
Auteurs Willems, P.

Willems, P.
Jurisprudentie

ABRvS 16 januari 2008, nr. 200608213/1 (GS Limburg)

Trefwoorden Strafbaar feit, Vergunning, Curator, Beschikking, Vermoeden, Bedrijfsvoering, Financiering, Belangenafweging, Bestuursorgaan, Bestuurder
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 30 januari 2008, nr. 200701012/1 (GS Zuid-Holland)

Trefwoorden Vergunning, Afval, Vergunningverlening, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Beperkte aansprakelijkheid, Besloten vennootschap, Gedeputeerde staten, Milieuvergunning, Onherroepelijkheid
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 30 januari 2008, nr. 200703136/1 (Helden)

Trefwoorden Vergunning, Stallen, Vergunninghouder, Vergunningverlening, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Algemene maatregel van bestuur, Veehouderij, Huisvesting, Investering, Milieuvergunning
Auteurs Blomberg, A.

Blomberg, A.
Jurisprudentie

Vz. ABRvS 5 februari 2008, nr. 200705752/1 (GS Noord-Brabant)

Trefwoorden Stallen, Huisvesting, Veehouderij, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Agrarisch bedrijf, Gedeputeerde staten, Vergunninghouder, Vergunningverlening
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 13 februari 2008, nr. 200702721/1 (GS Zuid-Holland)

Trefwoorden Woning, Bestemmingsplan, Geluidhinder, Bouw, Aanwijzing, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bedrijfsafval, Bouwafval, Deskundigenbericht, Dienstwoning
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 20 februari 2008, nr. 200703603/1 (Tubbergen)

Trefwoorden Veehouderij, Mest, Last onder dwangsom, Nabijheid, Vergunning, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Binding, College van burgemeester en wethouders, Ongegrondverklaring, Verbod
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 20 februari 2008, nr. 200707759/1 (Middelharnis)

Trefwoorden Parkeerplaats, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Openbaar vervoer, Parkeerterrein, Personenauto, Stichting, Vergunning, Vergunningverlening, Aanbeveling, Administratief recht
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 27 februari 2008, nr. 200607555/1 (Minister LNV)

Trefwoorden Aanwijzing, Vergunning, Voorwaarde, Visserij, Schade, Minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit, Herstel, Vergunningverlening, Verzekerde, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 27 februari 2008, nr. 200607695/1 (Woensdrecht)

Trefwoorden Vergunning, Helikopter, Geluidhinder, Voertuig, Woning, Ontheffing, Vergunningverlening, Deskundigenbericht, Frequentie, Gemeente
Auteurs Nijhoff, H.P.

Nijhoff, H.P.
Jurisprudentie

ABRvS 5 maart 2008, nr. 200703659/1 (GS Gelderland)

Trefwoorden Perceel, Verspreiding, Nabijheid, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Noodzakelijkheid, Aanwijzing, Binding, Intensieve veehouderij, Mest, Uitleg
Auteurs Lam, V. van 't

Lam, V. van 't
Jurisprudentie

ABRvS 12 maart 2008, nr. 200703582/1 (Neerijnen)

Trefwoorden Bouw, Bouwvergunning, Aanhouding, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Motivering, Woning, Administratief recht, College van burgemeester en wethouders, Vergunninghouder
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 19 maart 2008, nr. 200703152/1 (Spijkenisse)

Trefwoorden LPG, Vergunning, Vergunningverlening, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Verkoop, College van burgemeester en wethouders, Motorbrandstof, Risico, Vernietiging besluit
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 26 maart 2008, nr. 200708006 (GS Flevoland)

Trefwoorden Milieueffectrapportage, Vergunningaanvraag, Aanwijzing, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Ongegrondverklaring, Varkenshouderij, Veehouderij, Vergunning, Voorbereiding besluit, Beperkte aansprakelijkheid
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Milieu kort

Trefwoorden Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Vergunning, Belanghebbende, Bodembescherming, Administratief recht, Bedrijfspand, Bodem, Afvalverbranding, Afvalwater, Bedrijfstak
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 19 december 2007, nr. 200609387/1, Hilvarenbeek/bestemmingsplan 'Begraafplaats Beekseweg, herziening 2006'

Trefwoorden Aanlegvergunning, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bestemmingsplan, Herziening, Ruimtelijke ordening, Toezegging, Bodem, Confirmatie, Gemeente
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 21 december 2007, nr. 200701901/1, regionaal Openbaar Lichaam Knooppunt Arnhem-Nijmegen het regionaal structuurplan 'Regionaal Plan 2005-2020'

Trefwoorden Structuurplan, Ruimtelijke ordening, Aanwijzing, Regionaal openbaar lichaam, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Direct verband, Bestuurder, Gemeente, Kwaliteit, Minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 21 december 2007, nr. 200703680/1, Oirschot/verzoek om handhaving

Trefwoorden Permanente bewoning, Vakantiewoning, Gemeente, Handhaving, Bestemmingsplan, Gemeenteraad, Onrechtmatigheid, Beschikking, Ruimtelijke ordening, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 2 januari 2008, nr. 200608191/1, Bleiswijk/bestemmingsplan 'Voorlaan-Kruisweg'

Trefwoorden Model, Stikstofdioxide, Luchtkwaliteit, Concentratie, Deskundigenbericht, Motorvoertuig, Bestemmingsplan, Gemeente, Ruimtelijke ordening, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state
Auteurs Feringa, E.

Feringa, E.
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 9 januari 2008, nr. 200702106-1, Oirschot/bestemmingsplan 'Woonwijken kern Oirschot'

Trefwoorden Perceel, Gemeenteraad, Bestemmingsplan, Ruimtelijke ordening, Beleidsruimte, Motivering, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Gemeente, Gelijkheidsbeginsel, Woningbouw
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 9 januari 2008, nr. 200703534/1, Halderberge/vrijstelling

Trefwoorden Voorwaarde, Woning, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Ruimtelijke ordening, Uitleg, College van burgemeester en wethouder, Gedetineerde, Handhaving, Motivering, Reguliere bouwvergunning
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 16 januari 2008, nr. 200700091/1, Leeuwarden/bestemmingsplan 'Leeuwarden - Klanderijbuurt/Tulpenbuurt'

Trefwoorden Drug, Bestemmingsplan, Overlast, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bouw, Grondgebied, Levering, Perceel, Ruimtelijke ordening, Verbod
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 16 januari 2008, nr. 200602454/1, Epe/bestemmingsplan 'Buitengebied'

Trefwoorden Streekplan, Bestemmingsplan, Ruimtelijke ordening, Gemeenteraad, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Agrarische bestemming, Gemeente, Aanlegvergunning, Agrarisch bedrijf, Bouw
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 16 januari 2008, nr. 200701858/1, Venlo/bestemmingsplan 'Partiële bestemmingsplanherziening agrarische doeleinden'

Trefwoorden Bestemmingsplan, Vrijstellingsregeling, College van burgemeester en wethouder, Gemeentebestuur, Bom, Ruimtelijke ordening, Voorwaarde, Agrarische bestemming, Ondergeschikte, Agrarisch bedrijf
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 16 januari 2008, nr. 200701921, Tilburg/bestemmingsplan 'Kalverstraat e.o.'

Trefwoorden Gemeenteraad, Bestemmingsplan, Perceel, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Raad van state, Ruimtelijke ordening, Aanwijzing, Agrarisch bedrijf, Agrarische bestemming, Bouw
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 23 januari 2008, nr. 200703277/1, Rotterdam/vrijstelling en bouwvergunning

Trefwoorden Bouwvergunning, Bestemmingsplan, Bouwwerk, Ruimtelijke ordening, Gemeente, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Toezegging, Vergunninghouder, Aanwijzing, College van burgemeester en wethouder
Auteurs Robbe, J.

Robbe, J.
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 23 januari 2008, nr. 200703983/1, Bergen op Zoom/bestemmingsplan 'Zuidelijke Stadsrand (Augustapolder)'

Trefwoorden Aanwijzing, Deskundigenbericht, Ruimtelijke ordening, Verlies, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bestemmingsplan, Direct verband, Minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit, Natuurontwikkeling, Onherroepelijkheid
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 23 januari 2008, nr. 200700970/1, bestemmingsplan 'Zuidelijke Stadsrand (Augusta-polder) reparatie ex artikel 30 WRO, tevens eerste partiële herziening'

Trefwoorden Bestemmingsplan, Herziening, Reparatie, Rechtszekerheidsbeginsel, Ruimtelijke ordening, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Vertegenwoordiger, Bouw, Gemeenteraad, Onherroepelijkheid
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 30 januari 2008, nr. 200608663/1, Hoogeveen/bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Buitenvaart III'

Trefwoorden Ruimtelijke ordening, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bestemmingsplan, Bouw, Bouwvergunning, Externe veiligheid, Ondernemingsactiviteit, Aanwijzing, Bouwwerk, Merk
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 30 januari 2008, nr. 200607148/1, Maasdriel/bestemmingsplan 'Rondweg Hedel'

Trefwoorden Bestemmingsplan, Streekplan, Herziening, Verkorte procedure, Milieueffectrapportage, Ruimtelijke ordening, Vereniging, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Onherroepelijkheid, Optie
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 6 februari 2008, nr. 200606492/1, Breda/bestemmingsplan 'Kom Prinsenbeek'

Trefwoorden Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bestemmingsplan, Leerling, Onderwijs, Ruimtelijke ordening, Deskundigenbericht, Gemeenteraad, Industrie, Luchtkwaliteit, Zorgvuldigheid
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 13 februari 2008, nr. 200606822/1, Minister V&W en staatssecretaris VROM/'aanwijzing voor het luchtvaartterrein Maastricht'

Trefwoorden Luchtkwaliteit, Concentratie, Aanwijzing, Gemeente, Ruimtelijke ordening, Wegverkeer, Onderzoeksrapport, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Deskundigenbericht, Geluidszone
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 20 februari 2008, nr. 200608665/1, Ooststellingwerf/bestemmingsplan 'Buitengebied'

Trefwoorden Ontheffing, Aanlegvergunning, College van burgemeester en wethouder, Ruimtelijke ordening, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bestemmingsplan, Voorwaarde, Waarborg, A-vergunning, Bedrijfsvoering
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 5 maart 2008, nr. 200705350/1, Minister LNV/handhaving

Trefwoorden aanwijzing, Handhaving, Minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit, Ruimtelijke ordening, Verbod, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Afname, Dier, Nabijheid, Beleggingsmaatschappij
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 5 maart 2008, nr. 200703013/1, Delft/bestemmingsplan 'Gedeeltelijke herziening bestemmingsplan Schieoeversnoord en zuid - omgeving station Delft Zuid'

Trefwoorden Bestemmingsplan, Bedrijfsvoering, Legaliteit, Ruimtelijke ordening, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Herziening, Navolging, Beroepschrift, Bestemmingswijziging, Civiele procedure
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 12 maart 2008, nr. 200604662/1, Amsterdam/bestemmingsplan 'Mahler 4'

Trefwoorden Luchtkwaliteit, Bestemmingsplan, Deskundigenbericht, Stikstofdioxide, Gemeentebestuur, Ruimtelijke ordening, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Afname, Levering, Appellabel besluit
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 19 maart 2009, nr. 200702081/1, Groesbeek/bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2005 (art. 30 WRO)'

Trefwoorden Bestemmingsplan, Perceel, Gemeenteraad, Ruimtelijke ordening, Fax, Herziening, Loods, Reparatie, Aanwijzing, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state
Auteurs Nijmeijer, T.

Nijmeijer, T.
Jurisprudentie

ABRvS 19 december 2007, nr. 200703124/1, Bergen (L.)/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Schade, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bestemmingsplan, Overlast, Perceel, Planschade, Ruimtelijke ordening, Toerekening, Vergoeding
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 19 december 2007, nr. 200703154/1, Heerlen/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Agrarisch bedrijf, Hoofdzaak, Woongebied, Bouw, Bedrijfspand, Bestemmingsplan, Woning, Woonwijk, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Gemeenteraad
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 16 januari 2008, nr. 200703497/1, Slochteren/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Perceel, Gemeenteraad, Aankoop, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bestemmingsplan, Bestemmingswijziging, Risicoaanvaarding, Aanwijzing, Gemeente, Grondeigendom
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 13 februari 2008, nr. 200703560/1, Boekel/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Woning, Belanghebbende, Echtgenoot, Echtgenote, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Huwelijksgemeenschap, Planschade, Algehele gemeenschap van goederen, Eigenaar, Gehuwde
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 20 februari 2008, nr. 200705605/1, Midden-Delfland/verzoek om planschade-vergoeding

Trefwoorden Redelijke termijn, Gemeenteraad, Planschade, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Beroepschrift, Billijke vergoeding, Gemeente, Motivering, Ruimtelijke ordening, Toerekening
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 12 maart 2008, nr. 200703629/1, Smallingerland/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Woning, Gemeenteraad, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Ruimtelijke ordening, Waardedaling, Woonwijk
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 12 maart 2008, nr. 200705428/1, Beek/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Taxatie, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Kenbaarheid, Taxateur, Beëdiging, Bestemmingsplan, Bouw, Motivering, Ontlening, Perceel
Auteurs Redactie

Redactie