1573806x_omslag108px_large
Rss

StAB

Meer op het gebied van Bestuursrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 03, 2008
Artikel

De informatieplicht in de Wet samenhangende besluiten Awb

Trefwoorden Bestuursorgaan, Informatieplicht, Informatieverstrekking, Memorie van toelichting, Inspanningsverplichting, Bestuurder, Subsidie, Kapvergunning, Toestemming, Vergunning
Auteurs Robbe, J.

Robbe, J.
Artikel

De planschadeprocedureregeling in het Bro: Aanvulling op 'Artikel 49 WRO wordt artikel 6.1 Wro'

Trefwoorden Schade, Bestuursorgaan, Ruimtelijke ordening, Tegemoetkoming, Burgemeester, Uitleg, Wethouder, Minister van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, Niet-ontvankelijkheid, Ontwerpbesluit
Auteurs Willems, P.

Willems, P.
Jurisprudentie

ABRvS 9 april 2008, nr. 200702169/1 (GS Zuid- Holland)

Trefwoorden Biodiesel, Gedeputeerde staten, Vergunning, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Schriftelijke toestemming, Vergunninghouder, Beperkte aansprakelijkheid, Besloten vennootschap, Rechtsbescherming, Verdrag
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 9 april 2008, nr. 200706406 (GS Zuid- Holland)

Trefwoorden Kennisgeving, Ontwerpbesluit, Verdrag, Vergunning, Bestuursorgaan, Gedeputeerde staten, Internet, Lidstaat, Belanghebbende, Provincie
Auteurs Nijhoff, H. P.

Nijhoff, H. P.
Jurisprudentie

ABRvS 23 april 2008, nr. 200704125/1 (Harenkarspel)

Trefwoorden Milieueffectrapportage, Stichting, Vergunning, Milieuvergunning, Motivering, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Beschikking, Vergunningverlening, Parkeerplaats, Zeggenschap
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Vz. ABRvS 9 mei 2008, nr. 200802430/1 (Minister LNV)

Trefwoorden Vergunning, Aanwijzing, Vergunningverlening, Minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit, Bouw, Gedeputeerde staten, Natuurmonument, Schorsing, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Decentralisatie
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 14 mei 2008, nr. 200704730/1 (Dalfsen)

Trefwoorden Afval, Gedeputeerde staten, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, College van burgemeester en wethouder, Last onder dwangsom, Vergunning, Verspreiding, Administratief recht, Burgemeester, Caravan
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Vz. ABRvS 15 mei 2008, nr. 200802364/2 (Hoogeveen)

Trefwoorden LPG, Vergunning, Externe veiligheid, Intrekking vergunning, Milieuvergunning, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Motorbrandstof, Verkoop, Woning, College van burgemeester en wethouder
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 28 mei 2008, nr. 200707086/1 (Dagelijks bestuur Milieudienst West-Holland)

Trefwoorden Vergunning, Bestuurder, Vergunninghouder, Bedrijfsvoering, Frequentie, Registratie, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Beoordelingsvrijheid, Handhaving, Noodzakelijkheid
Auteurs Blomberg, A.

Blomberg, A.
Jurisprudentie

ABRvS 4 juni 2008, nr. 200705399/1 (GS Drenthe)

Trefwoorden Geluidhinder, Vergunning, Aanwijzing, Gedeputeerde staten, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Belangenafweging, Industrielawaai, Stichting, Vergunningverlening, Woning
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 4 juni 2008, nr. 200800053/1 (Rotterdam)

Trefwoorden Bezwaarschrift, Termijn bezwaar, Administratief recht, Bestuursdwang, Te late indiening, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, College van burgemeester en wethouder, Huishoudelijk afval, Niet-ontvankelijkheid, Niet-ontvankelijkverklaring
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 18 juni 2008, nr. 200704332/1 (Hoogheemraadschap Rijnland)

Trefwoorden Afval, Vergunning, Parkeerterrein, Afvalwater, Kantoorpand, Houder, Aanwijzing, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Exploitant, Handhaving
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 18 juni 2008, nr. 200704413/1 (GS Drenthe)

Trefwoorden Vergunning, Vergunningverlening, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bedrijfsvoering, Handhaving, Industrielawaai, Verzet, Administratief recht, Apparatuur, Fout
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 25 juni 2008, nr. 200704459/1 (Apeldoorn)

Trefwoorden Nabijheid, Afvalwaterzuiveringinstallatie, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bestemmingsplan, Binding, College van burgemeester en wethouder, Administratief recht, Afvalwater, Beperkte aansprakelijkheid, Besloten vennootschap
Auteurs Lam, V. van 't

Lam, V. van 't
Jurisprudentie

ABRvS 25 juni 2008, nr. 200706598/1 (GS Friesland/Rb. Leeuwarden)

Trefwoorden Ontheffing, Verbod, Gedeputeerde staten, Ongegrondverklaring, Stichting, Voorwaarde, Gedetineerde, Lidstaat, Model, Opzet
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Milieu Kort

Trefwoorden Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Vergunning, Natuurmonument, Administratief recht, Bestuursdwang, Milieuvergunning, Risico, Zoon, Benzine, Handhaving
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Vz. Rb. Utrecht 13 maart 2008, SBR 08/0310 en 08/0311 (LJN BC7147)

Trefwoorden Luchtkwaliteit, Memorie van toelichting, Ruimtelijke ordening, Appartement, Bestemmingsplan, Kantoorruimte, Milieuvergunning, Ontwerpbesluit, Primair besluit, Vergunninghoude
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 19 maart 2008, nr. 200608414/1, Rotterdam/bestemmingsplan 'Nieuw Crooswijk'

Trefwoorden Concentratie, Luchtkwaliteit, Stikstofdioxide, Bestemmingsplan, Bouw, Gemeenteraad, Ruimtelijke ordening, Nabijheid, Stichting, Woning
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 19 maart 2008, nr. 200701114/1, Schiedam/bestemmingsplan 'Nieuwland 2004'

Trefwoorden Concentratie, Luchtkwaliteit, Bestemmingsplan, Ruimtelijke ordening, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Gemeente, Nieuwbouw, Raad van state, Stikstofdioxide, Woning
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 19 maart 2008, nr. 200704708/1, Veldhoven/bestemmingsplan 'Veldhoven-dorp 2005'

Trefwoorden Perceel, Bestemmingsplan, Gemeentebestuur, Horeca, Onderzoeksplicht, Gemeente, Ruimtelijke ordening, Kleinhandelsbedrijf, Noodzakelijkheid, Aanwijzing
Auteurs Robbe, J.

Robbe, J.
Titel

Ruimtelijke ordening: Rb. Amsterdam, 21 maart 2008, AWB 06/976 WW44 (LJN BC8160)

Trefwoorden Strafbaar feit, Vergunning, Bestuursorgaan, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bouwvergunning, Financiering, Vermoeden, Aanneemsom, Beschikking, Betrouwbaarheid
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Rb. Arnhem, 25 maart 2008, AWB 08/95 en AWB 08/1039 (LJN BC8443)

Trefwoorden Bestemmingsplan, Ruimtelijke ordening, Woning, Perceel, Fideïcommissair erfgenaam, Gedeputeerde staten, Verbouwing, Bouwvergunning, Burgemeester, Onthouding van licht
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 26 maart 2008, nr. 200700399/1, Groningen/bestemmingsplan 'Onstwedde, Alteveer en Mussel'

Trefwoorden Woningbouw, Geluidhinder, Woning, Bodemkwaliteit, Ruimtelijke ordening, Bestemmingsplan, Wegverkeer, Luchtkwaliteit, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Groenstructuur
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 23 april 2008, nr. 200608741/1, Delft/bestemmingsplan 'Spoorzone'

Trefwoorden Bestemmingsplan, Ruimtelijke ordening, Voorwaarde, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bouwwerk, Kwaliteit, Memorie van toelichting, Algemene voorwaarden, Gemeenteraad, Milieueffectrapportage
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 23 april 2008, nr. 200704020/1, Maasgouw/bestemmingsplan 'Kern Heel'

Trefwoorden Beleidsregel, Bestemmingsplan, Ruimtelijke ordening, Afname, Bouw, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Compensatie, Perceel, Vergunning, Vertaling
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 23 april 2008, nr. 200704551/1, Smallingerland/bestemmingsplan 'Recreatiecentrum De Veenhoop e.o.'

Trefwoorden Bestemmingsplan, Ruimtelijke ordening, Perceel, Bestemmingswijziging, Administratief recht, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Belanghebbende, Bouw, Burgemeester, College van burgemeester en wethouder
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 29 april 2008, nr. 200705105/1, Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer/bestemmingsplan 'De Eenhoorn'

Trefwoorden Luchtkwaliteit, Bestemmingsplan, Concentratie, Stikstofdioxide, Ruimtelijke ordening, Gebrek, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bestuursorgaan, Merk, Motorvoertuig
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 7 mei 2008, nr. 200609169/1, Wassenaar/bestemmingsplan 'Duinrell'

Trefwoorden Bestemmingsplan, Luchtkwaliteit, Ruimtelijke ordening, Milieueffectrapportage, Overlast, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Luchtverontreiniging, Aanwijzing, Bestemmingswijziging, Concurrentiepositie
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 7 mei 2008, nr. 200702354, Zaanstad/bestemmingsplan 'Inverdan'

Trefwoorden Deskundigenbericht, Gemeenteraad, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bestemmingsplan, Ruimtelijke ordening, Bouw, Detailhandel, Fiets, Groenvoorziening, Horeca
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 7 mei 2008, nr. 200700707/1, Bronckhorst/bestemmingsplan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'

Trefwoorden Perceel, Woning, Permanente bewoning, Woonfunctie, Bouw, Bestemmingsplan, Streekplan, Vakantiewoning, Gemeenteraad, Gemeente
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 14 mei 2008, nr. 200705243/1, Roermond/bestemmingsplan 'Roerstreek-Noord/Roerstreek-Oost'

Trefwoorden College van burgemeester en wethouder, Belangenafweging, Verdrag, Bestemmingsplan, Bestemmingswijziging, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Nakoming, Ruimtelijke ordening, Arbitrage, Gedeputeerde staten
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 21 mei 2008, nr. 200706411/1, Roermond/bestemmingsplan 'Herten'

Trefwoorden Ruimtelijke ordening, Bestemmingsplan, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Woonfunctie, Gedeputeerde staten, Gemeente, Raad van state, Woning
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 4 juni 2008, nr. 200706699/1, Gaasterlân-Sleat/vrijstelling en bouwvergunning

Trefwoorden Ontheffing, Perceel, Opzet, Bouwvergunning, Ruimtelijke ordening, Voorwaarde, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Dier, Raad van state, Boomkwekerij
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 4 juni 2008, nr. 200707198/1, Lochem/handhaving

Trefwoorden Bestemmingsplan, Handhaving, Verbod, Rechtszekerheidsbeginsel, Perceel, Ruimtelijke ordening, Afdeling bestuursrechtspraak van de ra[...], Begunstigingstermijn, Uitleg, Vakantiewoning
Auteurs Nijmeijer, T.

Nijmeijer, T.
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 11 juni 2008, nr. 200603116/1, Min. VROM en V&W/Lvw aanwijzingsbesluit

Trefwoorden Mededeling, Verdrag, Aanmelding, Ruimtelijke ordening, Staatssteun, Lidstaat, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Beschikking, Minister van verkeer en waterstaat, Minister van volkshuisvesting
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 16 april 2008, nr. 200706636/1, Heusden/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Woning, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bestemmingsplan, Eigenaar, Delegatie, Eigendom, Eigendomsoverdracht, Gemeenteraad, Juridisch eigenaar, Juridisch eigendom
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 23 april 2008, nr. 200705662/1, Beek/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Gemeenteraad, Perceel, Rijksmonument, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bestemmingsplan, Monument, Motivering, Noodzakelijkheid, Aanwijzing, Beschermd monument
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 14 mei 2008, nr. 200705571/1, Sint Anthonis/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Perceel, Streekplan, Bestemmingsplan, Gemeenteraad, Afhankelijke woning, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bouw, College van burgemeester en wethouders, Exploitatie, Gemeente
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 14 mei 2008, nr. 200706299/1, Spijkenisse/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Ruimtelijke ordening
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 21 mei 2008, nr. 200706357/1, Maasbree/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Waardedaling, Perceel, Verhandelbaarheid, Taxatie, Gemeenteraad, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Deskundigenbericht, Gebruik overeenkomstig bestemming, Bedrijfspand, Bestemmingsplan
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 21 mei 2008, nr. 200705598/1, Uitgeest/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Toezegging, Perceel, Woning, Aankoop, Bestemmingsplan, Gemeente, Gemeenteraad, Koopovereenkomst, Schade, Vergoeding
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 4 juni 2008, nr. 200703686/1, Beek/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Perceel, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bestemmingsplan, Ruimtelijke ordening, Waardedaling
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 4 juni 2008, nrs. 200707013/1 en 200707017/1, Terneuzen/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Softdrug, Verkoop, Bestemmingsplan, Overlast, Perceel, Ruimtelijke ordening, Schade, Verbod, Wettelijk voorschrift
Auteurs Redactie

Redactie