StAB

Ruimtelijke ordening: ABRvS 26 maart 2008, nr. 200700399/1, Groningen/bestemmingsplan 'Onstwedde, Alteveer en Mussel'

Trefwoorden Woningbouw, Geluidhinder, Woning, Bodemkwaliteit, Ruimtelijke ordening, Bestemmingsplan, Wegverkeer, Luchtkwaliteit, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Groenstructuur
Auteurs Redactie

Redactie

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.