StAB

Ruimtelijke ordening: ABRvS 23 april 2008, nr. 200704551/1, Smallingerland/bestemmingsplan 'Recreatiecentrum De Veenhoop e.o.'

Trefwoorden Bestemmingsplan, Ruimtelijke ordening, Perceel, Bestemmingswijziging, Administratief recht, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Belanghebbende, Bouw, Burgemeester, College van burgemeester en wethouder
Auteurs Redactie

Redactie

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.