Cover_large
Rss

StAB

Meer op het gebied van Bestuursrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 04, 2008
Titel

De (deel)revisievergunning in de Wm

Trefwoorden Vergunning, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Vergunningverlening, Milieubelasting, Tijdsverloop, Beleidsruimte, Fabriek, Memorie van toelichting, Milieuvergunning, Noodzakelijkheid
Auteurs Lam, V. van 't

Lam, V. van 't
Jurisprudentie

ABRvS 2 juli 2008, nr. 200704793/1 (Kerkrade)

Trefwoorden Circulaire, Woning, Aanbeveling, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Vergunning, Afhankelijke woning, Beperkte aansprakelijkheid, Besloten vennootschap, College van burgemeester en wethouder, Geluidhinder
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 9 juli 2008, nr. 200706601/1 (Aalten)

Trefwoorden Zorgplicht, Milieuvergunning, Vergunning, Administratief recht, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van staat, Exploitatie, Last onder dwangsom, Motivering, Beperkte aansprakelijkheid, Besloten vennootschap
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Vz. ABRvS 11 juli 2008, nr. 200803160/2 (GS Groningen)

Trefwoorden College van burgemeester en wethouder, Belanghebbende, Bestuursorgaan, Gedeputeerde staten, Gemeente, Vergunninghouder, Administratief recht, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Afval, Compostering
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 23 juli 2008, nr. 200708242/1 (Bronckhorst)

Trefwoorden Dier, Woning, Vergunningverlening, Aanwijzing, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Handhaving, Milieuvergunning, Mishandeling, Perceel, Administratief recht
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 13 augustus 2008, nr. 200704489/1 (GS Zeeland)

Trefwoorden Vergunning, Stikstofoxide, Uitleg, Registratiesysteem, Aardolie, Bedrijfsvoering, Lidstaat, Vergunninghouder, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Exploitatie
Auteurs Nijhoff, H. P.

Nijhoff, H. P.
Jurisprudentie

ABRvS 20 augustus 2008, nr. 200707261/1 (Tubbergen)

Trefwoorden Vergunning, Afval, Gedeputeerde staten, Vergunningverlening, Waterschap, Ammoniak, Bijproduct, Milieueffectrapportage, Vergunningsplicht, Dier
Auteurs Blomberg, A.

Blomberg, A.
Jurisprudentie

ABRvS 27 augustus 2008, nr. 200706191/1 (GS Zuid-Holland)

Trefwoorden Vergunning, Administratief recht, Belanghebbende, Milieuvergunning, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Beschikking, Bestuursorgaan, Biodiesel, Vergunningverlening, Beperkte aansprakelijkheid
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 27 augustus 2008, nr. 200706675/1 (Staatssecretaris VenW)

Trefwoorden Vergunning, Afvalwater, Model, Vergunningverlening, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Belanghebbende, Koelwater, Rechtszekerheidsbeginsel, Voeging, Administratief recht
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 27 augustus 2008, nr. 200707487/1 (GS Limburg)

Trefwoorden Stikstofoxide, Vergunning, Vergunningverlening, Algemene maatregel van bestuur, Deskundigenbericht, Bio-olie, Stookolie, Aardgas, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Gedeputeerde staten
Auteurs Nijhoff, H. P.

Nijhoff, H. P.
Jurisprudentie

ABRvS 17 september 2008, nr. 200801315 (Nunspeet)

Trefwoorden Nabijheid, Binding, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Openbare weg, Perceel, Vergunning, College van burgemeester en wethouders, Nabijheidcriterium, Vergunningverlening
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Vz. ABRvS 19 september 2008, nr. 200806407/1 (Dalfsen)

Trefwoorden Vergunning, Bouwvergunning, Milieuvergunning, Bouw, Merk, Vergunningverlening, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Last onder dwangsom, Onherroepelijkheid, Administratief recht
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 24 september 2008, nr. 200708180/1 (Nederweert)

Trefwoorden Depositie, Veehouderij, Ammoniak, Ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Direct verband, Kwaliteit, Nabijheid, Pluimveehouderij, Vergunning
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Milieu kort

Trefwoorden Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Afval, Last onder dwangsom, Perceel, Vergunning, Administratief recht, Bodem, Introductie, Rechtvaardigingsgrond, Terinzagelegging
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 25 juni 2008, nr. 200703818/1, Purmerend/bestemmingsplan 'De Purmer 2005'

Trefwoorden Loods, Bouwwerk, Woonfunctie, Ruimtelijke ordening, Agrarisch bedrijf, Afhankelijke woning, Bestemmingsplan, Gemeente, Legaliteit, Sloop
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 16 juli 2008, nr. 200705538/1, Oss/bestemmingsplan 'Megen Kapelstraat/Meerstraat'

Trefwoorden Veehouderij, Ruimtelijke ordening, Verspreiding van stank, Woning, Vergunningverlening, Aanhouding, Memorie van toelichting, Vergunning, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bestemmingsplan
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 16 juli 2008, nr. 200705923/1, Neerijnen/bestemmingsplan 'Reparatieherziening bestemmingsplan Buitengebied'

Trefwoorden Bestemmingsplan, Ruimtelijke ordening, Gemeentebestuur, Motivering, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Terinzagelegging, Beleidsruimte, Noodzakelijkheid, Procedure in hoger beroep
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Rb. Roermond 21 juli 2008, AWB 07/1154, Nederweert/handhaving

Trefwoorden Veehouderij, Woning, Afhankelijke woning, Bestemmingsplan, Verspreiding van stank, Ruimtelijke ordening, Verkoop, Handhaving, Belangenafweging, Motivering
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 23 juli 2008, nr. 200705873, Wieringen/bestemmingsplan 'Den Oever'

Trefwoorden Aanwijzing, Bestemmingsplan, Ruimtelijke ordening, Gedeputeerde staten, Stichting, Verzekerde, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bestuursorgaan, Direct verband, Europees recht
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 6 augustus 2008, nr. 200708984/1, Echt-Susteren/bestemmingsplan ''t Thaal'

Trefwoorden Ruimtelijke ordening, Tuin, Woning, Bestemmingsplan, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bouw, Perceel, Rechtszekerheidsbeginsel, Verkoop, Woningbouw
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 13 augustus 2008, nr. 200704749/1, Apeldoorn/bestemmingsplan 'Stuwwal Parkzone Zuid, 1e partiƫle herziening'

Trefwoorden Bestemmingsplan, Ruimtelijke ordening, Geluidhinder, Herziening, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Kwaliteit, Perceel, Algemene maatregel van bestuur, Bestemmingswijziging, Deskundigenbericht
Auteurs Nijmeijer, T.

Nijmeijer, T.
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 13 augustus 2008, nr. 200706814/1, Wervershoof/wijzigingsplan 'IJsselmeer-Appartementenhotel Nesbos'

Trefwoorden Aanwijzing, Streekplan, Bestemmingsplan, Ruimtelijke ordening, Burgemeester, Gemeente, Provincie, Waterbeheer, Wethouder, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 20 augustus 2008, nr. 200702603/1, Sint-Michielsgestel/bestemmingsplan 'Centrum Sint-Michielsgestel'

Trefwoorden Vereniging, Bestemmingsplan, Terinzagelegging, Woning, Ruimtelijke ordening, Bestuursorgaan, Luchtkwaliteit, Openbare voorbereidingsprocedure, Administratief recht, Beslistermijn
Auteurs Robbe, J.

Robbe, J.
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 27 augustus 2008, nr. 200707510/1, Gilze en Rijen/bestemmingsplan 'Statenlaan noord-Rijen'

Trefwoorden Perceel, Woonfunctie, Bestemmingsplan, Raad van state, Ruimtelijke ordening, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van staat, Agrarische bestemming, College van burgemeester en wethouder, Gedeputeerde staten, Gemeente
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 27 augustus 2008, nr. 200800437/1, Deventer/bestemmingsplan 'Het Eikendal'

Trefwoorden Bestemmingsplan, Ruimtelijke ordening, Streekplan, Niet-ontvankelijkheid, Ontvankelijkheidverklaring, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Motiveringsplicht, Ontlening, Rechtsbescherming, Gedeputeerde state
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 3 september 2008, nr. 200704429, Aalsmeer/bestemmingsplan 'Uiterweg-Plasoevers 2005'

Trefwoorden Bestemmingsplan, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bedrijfspand, Deskundigenbericht, Legaliteit, Loods, Ruimtelijke ordening, Streekplan, Agrarische bestemming, Bouwvergunning
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 3 september 2008, nr. 200705240/1, Hoogezand-Sappemeer/bestemmingsplan ' Woonplein De Vosholen'

Trefwoorden Gemeente, Ruimtelijke ordening, Bestemmingsplan, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Noodzakelijkheid, College van burgemeester en wethouders, Ondernemer
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 10 september 2008, nr. 200705533/1, Helmond/bestemmingsplan 'Brandevoort II'

Trefwoorden Ruimtelijke ordening, Gemeente, Bestemmingsplan, Exploitatie, Woning, Bouw, Pluimveehouderij, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Agrarisch bedrijf, Noodzakelijkheid
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 17 september 2008, nr. 200706997/1, Almere/bestemmingsplan 'Almere Poort'

Trefwoorden Aanwijzing, Ruimtelijke ordening, Bestemmingsplan, Gedeputeerde staten, Kwaliteit, Minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit, Provincie, Woning, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bouw
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 16 juli 2008, nr. 200708429/1, Voorst/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Bestemmingsplan, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Woning, Bouw, Gemeenteraad, Ruimtelijke ordening
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 23 juli 2008, nr. 200707201/1, Hof van Twente/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Woning, Taxatierapport, Taxatie, Verkoop, Verbouwing, Waardestijging, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Schade, Waardedaling, Woningtaxatie
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 23 juli 2008, nr. 200707206/1, Hof van Twente/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Gemeenteraad, Ruimtelijke ordening, Schade, Vergoeding
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 6 augustus 2008, nr. 200708329/1, Zevenhuizen-Moerkapelle/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Voorzienbaarheid, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bestemmingsplan, Navolging, Perceel, Ruimtelijke ordening, Schade
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 6 augustus 2008, nr. 200707773/1, Berkelland/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Bestemmingsplan, Perceel, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bouwwerk, Motivering, Navolging, Ruimtelijke ordening, Woning
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 13 augustus 2008, nr. 200800804/1, Apeldoorn/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Zorgvuldigheid, Bestemmingsplan, Deskundigenadvies, Geluidhinder, Kwekerij, Overlast, Ruimtelijke ordening, Visuele hinder
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 13 augustus 2008, nr. 200708255/1, Vlist/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Eigenaar, Planschade, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Overeenkomst, Vergoeding, Onroerend goed, Ruimtelijke ordening, Waardedaling
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 13 augustus 2008, nr. 200708415/1, Vlist/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Woning, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bedrijfsvoering, Bestemmingsplan, Planschade, Deskundigenadvies, Perceel, Ruimtelijke ordening, Vergoeding, Zorgvuldigheid
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 20 augustus 2008, nr. 200708699/1, Oldebroek/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Perceel, Bestemmingsplan, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bouwvergunning, Gemeente, Onroerende zaak, Privacy, Ruimtelijke ordening, Schade, Stichting
Auteurs Redactie

Redactie