StAB

Jurisprudentie

ABRvS 13 augustus 2008, nr. 200708415/1, Vlist/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Woning, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bedrijfsvoering, Bestemmingsplan, Planschade, Deskundigenadvies, Perceel, Ruimtelijke ordening, Vergoeding, Zorgvuldigheid
Auteurs Redactie

Redactie

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.