StAB

Jurisprudentie

ABRvS 22 oktober 2008, nr. 200801176/1, Oosterhout/verzoek om planschadevergoeding

  • Samenvatting

      Toename van de gebruiksintensiteit van het gebied valt niet zozeer toe te schrijven aan de door het nieuwe bestemmingsplan mogelijk gemaakte woonwijk. Nieuwe woonwijk leidt niet tot verdergaande beperkingen aan de mogelijkheid tot uitbreiding dan reeds bestaande woningen op kortere afstand.

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.