StAB

Jurisprudentie

ABRvS 1 juli 2009, nr. 200808262/1/M2 (Haaksbergen)

  • Samenvatting

      Geen concreet uitzicht op legalisatie nu ten tijde van het bestreden besluit de resultaten van de habitattoets nog niet bekend waren. In de door de Habitatrichtlijn geëiste bescherming wordt thans voorzien door de Natuurbeschermingswet 1998.

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.