StAB

Jurisprudentie

ABRvS 5 augustus 2009, nr. 200900208/1/H2, Bunschouten/verzoek om planschadevergoeding

  • Samenvatting

      Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan worden uitgesloten dat de nieuwbouwwoningen binnen de planperiode worden opgehoogd van de met vrijstelling vergunde bouwhoogte naar de hoogte zoals het bestemmingsplan mogelijk maakt. Verrekening van voordeel door vrijstelling.

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.