StAB

Jurisprudentie

ABRvS 2 september 2009, nr. 200900152/1/H2, Hengelo/verzoek om planschadevergoeding

  • Samenvatting

      Voor toepassing van artikel 49 van de WRO buiten de daarin opgesomde gevallen bestaat geen ruimte. In deze bepaling wordt het Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningsplichtige bouwwerken (Bblb) niet als potentieel schadeveroorzakend besluit genoemd.

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.