StAB

Jurisprudentie

ABRvS 24 februari 2010, nr. 200903568/1/H2, Kapelle/verzoek om planschadevergoeding

  • Samenvatting

      Hoewel de bestemming ‘Bedrijven (B)’ is blijven gelden voor het gehele terrein, betekent de verlening van de vrijstelling en de realisering van de nieuwe woningen dat bedrijven die zich op dat terrein willen vestigen wat betreft milieuhinder rekening moeten houden met op kortere afstand aanwezige woningen dan voorheen het geval was. Hieruit volgt dat de bestemming ‘Bedrijven (B)’ thans vanwege feitelijke en juridische redenen niet meer volledig kan worden gerealiseerd.

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.