StAB

Jurisprudentie

ABRvS 8 september 2010, nr. 200908229/1/M2 (Midden-Drenthe)

  • Samenvatting

      Ondanks het niet overschrijden van de drempelwaarde dient gekeken te worden naar andere factoren als bedoeld in bijlage III van de (Europese) m.e.r.-richtlijn die aanleiding kunnen geven tot het opstellen van een m.e.r. In dit geval is naar deze andere factoren gekeken en is in redelijkheid geoordeeld dat er geen omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.