StAB

Jurisprudentie

ABRvS 19 januari 2011, nr. 201001362/1/M1 (staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat)

  • Samenvatting

      Verweerder heeft zijn standpunt dat er geen noodzaak is tot het opstellen van een milieueffectrapport onvoldoende gemotiveerd. Nu de emissie is beoordeeld aan de hand van het standstillbeginstel moet inzichtelijk worden gemaakt dat geen sprake is van een significante verslechtering van de waterkwaliteit.

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.