StAB

Jurisprudentie

ABRvS 24 augustus 2011, nrs. 200900425/1/R2 en 200902744/1/R2 (minister LNV, gedeputeerde staten van Fryslân en Groningen)

  • Samenvatting

      Vernietiging Natuurbeschermingswetvergunningen voor een kolencentrale in Eemshaven. Tevens weigering vergunningen nu een nieuwe aanvraag is vereist. Een passende beoordeling van mogelijk nadelige gevolgen voor de natuur ontbreekt omdat niet is uitgegaan van het volledige project. Voorts is onvoldoende onderzocht wat de gevolgen zijn van de uitstoot van stikstof voor een aantal Duitse Waddeneilanden.

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.