StAB

Jurisprudentie

Rb. Leeuwarden 20 maart 2012, nr. AWB 10/1594, 10/1836, 10/2349, 11/929 (Boarnsterhim) (LJN: BV9294)

  • Samenvatting

      Op basis van de Wro, zoals uit de tekst van die wet volgt, mogen zowel in het oude als het nieuwe planologische regime opgenomen binnenplanse vrijstellingen niet bij de planvergelijking worden betrokken, indien deze binnenplanse vrijstellingen niet zijn verwezenlijkt

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.