StAB

Jurisprudentie

Rb. Utrecht 6 juni 2012, nr. SBR 12/1391 en 12/1230 (Amersfoort, vrijstelling gebruik kapel) (LJN: BW7706)

  • Samenvatting

      Het niet gelden van geluidwaarden voor onversterkte muziek op grond van het Barim heeft niet tot gevolg dat er geen belangenafweging in het kader van de ruimtelijk relevante effecten op het woon- en leefklimaat in de omgeving kan plaatsvinden

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.