StAB

Jurisprudentie

ABRvS 1 augustus 2012, nr. 201104130/1/A4 (Waterschap Brabantse Delta) (LJN: BX3222)

  • Samenvatting

      De Waterwet bevat geen uitputtende regeling ten aanzien van ongewone voorvallen binnen een bedrijf. Een ongewoon voorval is een gebeurtenis met een significant effect. Het stellen van een voorschrift voor ongewone voorvallen buiten het bedrijf is geoorloofd

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.