StAB

Jurisprudentie

ABRvS 8 augustus 2012, nr. 201008120/1/A4 (Minister ELI) (LJN: BX3932)

  • Samenvatting

      Visserij-activiteiten in Natura 2000-gebied zijn in strijd met de Natuurbeschermingswet. De gestelde financieel-economische belangen van de bedrijfstak vormen geen bijzondere omstandigheid op grond waarvan moest worden afgezien van handhaving. Het betoog van verweerder dat handhavend optreden jegens alleen de vissersvaartuigen die de Nederlandse vlag voeren indruist tegen de EG-Verordening 2371/2002 (de Basisverordening) is onjuist

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.