StAB

Jurisprudentie

ABRvS 29 augustus 2012, nr. 201012244/1/A4 (GS Limburg) (LJN: BX5979)

  • Samenvatting

      In dit geval is een NB-wet 1998-vergunning vereist van twee verschillende bevoegde gezagen. De NB-wet 1998 verzet zich niet tegen saldering van ammoniakrechten. Geen strijd met standstillbeginsel. Indienen van nieuwe beroepsgronden ná verstrijken beroepstermijn is mogelijk, mits dit niet in strijd is met de goede procesorde

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.