Tijdschrift voor Criminologie, Aflevering 2 2022

Een oude vraag opnieuw onderzocht: effecten van korte gevangenisstraffen ten opzichte van niet-vrijheidsbenemende straffen op recidive op basis van een instrumentele variabele benadering

Hilde Wermink, Arjan Blokland, Nikolaj Tollenaar, Jim Been, Pauline Schuyt en Robert Apel

Noten