Te_omslag_large
Rss

Tijdschrift Erfrecht

Meer op het gebied van Burgerlijk (proces)recht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 01, 2004
Titel

Overgangsrechtelijk perikelen in het huwelijksvermogensrecht

Trefwoorden Vergoedingsvordering, Verrekenbeding, Huwelijksvermogensrecht, Notaris, Huwelijk, Huwelijkse voorwaarden, Periodiek verrekenbed[...], Amsterdams verrekenbe[...], Echtscheiding, Erfrecht
Auteurs Lange, K.D. de

Lange, K.D. de
Titel

De 'ventieltechniek' in concreto: De toepassing van het spel met artikel 1 lid 2 en 4 Successiewet 1956 in de estate-planningspraktijk van alledag

Trefwoorden Kind, Overlijden, Successierecht, Rente, Recht van vruchtgebruik, Meerderjarigheid, Enkelvoudige rente, Erfdeel, Nalatenschap, Moeder
Auteurs Burgerhart, W., Ewijk, J.D.H. van, Schols, B.M.E.M. e.a.

Burgerhart, W.

Ewijk, J.D.H. van

Schols, B.M.E.M.

Schols, F.W.J.M.
Titel

De levensverzekering en het quasi-legaat met een flinke schep legitieme

Trefwoorden Levensverzekering, Begunstiging, Gift, Begunstigde, Quasi-legaat, Erfrecht, Legitimaris, Erflater, Aanvaarding, Overlijden
Auteurs Koning, A.E.

Koning, A.E.
Titel

Kan de erflater de ontbindende voorwaarde bij de testamentaire last ook weglaten?

Trefwoorden Vervallenverklaring, Erflater, Erfrecht, Ontbindende voorwaarde, Uiterste wil, Belanghebbende, Erfgenaam, Legaat, Nalatenschap, Nietigheid
Auteurs Reinhartz, B.E.

Reinhartz, B.E.