Te_omslag_large
Rss

Tijdschrift Erfrecht

Meer op het gebied van Burgerlijk (proces)recht

Over dit tijdschrift  
Aflevering 06, 2005
Titel

Van verzekeringsrecht naar erfrecht, en vice versa

Trefwoorden Begunstigde, Verzekeringnemer, Overlijden, Begunstiging, Levensverzekering, Aanwijzing, Erfrecht, Erfgenaam, Nalatenschap, Verzekerde
Auteurs Koning, A.E.

Koning, A.E.
Titel

Enkele opmerkingen over het voorstel van een protocol

Trefwoorden Notaris, Uiterste wil, Testateur, Uiterste wilsbeschikking, Zorgvuldigheid, Bekwaamheid, Akte, Geestelijke stoornis, Rechtsgevolg, Rechtshandeling
Auteurs Ebben, E.W.J.

Ebben, E.W.J.
Titel

Verwerping, plaatsvervulling en schulden van de nalatenschap

Trefwoorden Erfgenaam, Erfdeel, Plaatsvervulling, Afstammeling, Erfrecht, Nalatenschap, Schuld, Vereffenaar, Betaling, Regering
Auteurs Kolkman, W.D. en Lange, K.D. de

Kolkman, W.D.

Lange, K.D. de
Titel

Jurisprudentie erfrecht: Overdracht bedrijfsgoederen volgens artikel 4:38 BW

Trefwoorden Moeder, Zoon, Vader, Kind, Woonhuis, Erfrecht, Overdracht, Recht van gebruik en bewoning, Beschikking, Erflater
Auteurs Luijten, E.A.A. en Meijer, W.R.

Luijten, E.A.A.

Meijer, W.R.
Titel

De fiscale aspecten van de verkrijging van een IB-onderneming

Trefwoorden Ondernemer, Onroerende zaak, Fiscaal, Ondernemingsvermogen, Overdrachtbelasting, Erfrecht, Inkomstenbelasting, Lijfrente, Overdracht, Overleden
Auteurs Klinkert-Cino, J.A.M.

Klinkert-Cino, J.A.M.