Tijdschrift Erfrecht, Aflevering 5 2018

Het fideicommis en temporele problemen bij plaatsvervulling voor verwachters

Mr. dr. R.E. Brinkman

Noten