Tijdschrift Erfrecht, Aflevering 1 2023

Enkele vraagpunten bij de quasi-wettelijke verdeling, mede in het licht van het besluit van 15 juni 2022

Mr. dr. G.G.B. Boelens

Noten