Nter_1382-4120_2023_029_003_totaal_original1024_1_large
Rss

Nederlands tijdschrift voor Europees recht

Meer op het gebied van Europees recht en mededingingsrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 3, 2003
Jurisprudentie

Het verblijfsrecht van burgers van de Unie en hun familieleden

Trefwoorden vrij verkeer van goederen
Auteurs H. Staples

H. Staples
Jurisprudentie

Tetra/Sidel

Trefwoorden mededinging
Auteurs J. Hettema

J. Hettema
Jurisprudentie

Europese coördinatieregelingen inzake sociale zekerheid uitgebreid tot onderdanen van derde landen

Trefwoorden sociaal beleid
Auteurs I. van der Steen

I. van der Steen
Jurisprudentie

Gemeenschapsrechtsconforme interpretatie van het EEX: internationale bevoegdheid bij collectieve actie tegen oneerlijke bedingen

Trefwoorden consumentenbeleid en Europees internationaal privaatrecht
Auteurs M.B.M. Loos

M.B.M. Loos
Jurisprudentie

Oneerlijke bedingen en wettelijke vervaltermijnen: ruime uitleg van Océano bevestigd

Trefwoorden consumentenbeleid
Auteurs M.B.M. Loos

M.B.M. Loos
Jurisprudentie

Afdeling bestuursrechtspraak worstelt met rechtstreekse werking EG-richtlijnen

Trefwoorden milieu
Auteurs J.M. Verschuuren

J.M. Verschuuren