Nter_1382-4120_2017_023_005_large
Rss

Nederlands tijdschrift voor Europees recht

Meer op het gebied van Europees recht en mededingingsrecht

Over dit tijdschrift  
Aflevering 11, 2007
Jurisprundentie

Levensmiddel of geneesmiddel: een lastig onderscheid?

Trefwoorden vrij verkeer van goederen
Auteurs K.J. Defares en J. Langer

K.J. Defares

J. Langer

N. Saanen
Jurisprundentie

De voorwaarde van causaliteit als obstakel voor gemeenschapsaansprakelijkheid in staatssteunzaken

Trefwoorden staatssteun
Auteurs T.B. Bruyninckx

T.B. Bruyninckx

H.M. Stergiou
Jurisprundentie

Geen ambtshalve toepassing van Europees recht: Vragen van het CBb inzake Van der Weerd e.a. beantwoord

Trefwoorden rechtsbescherming
Auteurs N.J.M. de Munnik

N.J.M. de Munnik
WetgevingEU

Het subsidiariteitsbeginsel in het Hervormingsverdrag

Trefwoorden herziening EU-verdragen
Auteurs R. Barents

R. Barents