Nter_1382-4120_2017_023_005_large
Rss

Nederlands tijdschrift voor Europees recht

Meer op het gebied van Europees recht en mededingingsrecht

Over dit tijdschrift  
Aflevering 6, 2007
Jurisprundentie

Hoe relatief is de vrijheid van vrije beroepsbeoefenaars na Cipolla?

Trefwoorden vrij verkeer van diensten
Auteurs S.A. de Vries

S.A. de Vries
Jurisprundentie

Aanbestedingsplicht voor niet-openbare werken?

Trefwoorden overheidsaanbestedingen
Auteurs E.K.S. Mollen

E.K.S. Mollen
Jurisprundentie

Informatie-uitwisseling: recent arrest bevestigt reeds ingezette lijn

Trefwoorden mededinging
Auteurs E. Belhadj

E. Belhadj

X.E. Kramer