Nter_1382-4120_2017_023_005_large
Rss

Nederlands tijdschrift voor Europees recht

Meer op het gebied van Europees recht en mededingingsrecht

Over dit tijdschrift  

Vanwege maatregelen rondom het Coronavirus (COVID-19) schorten we voorlopig het drukken van tijdschriftnummers op. Wanneer bezorging van de papieren tijdschriftnummers weer mogelijk is, worden deze alsnog gedrukt en aan abonnees verstuurd. De digitale artikelen van elk nieuw nummer worden online geplaatst in dit tijdschriftportaal. Daarnaast zullen wij een link opnemen naar de PDF van de gehele aflevering. Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer voor u klaarstaat.

Aflevering 7/8, 2008
Jurisprudentie

Van vrij verkeer, uitingsvrijheid en aansprakelijkheid, of: de noodzaak van een gemeenschapstrouwe ambtenaar

Trefwoorden vrij verkeer van goederen
Auteurs H.J. van Harten

H.J. van Harten
Jurisprudentie

Loonconcurrentie als motor van de interne markt? Een tweeluik - Deel 1: De arresten Viking, Laval en Rüffert, verdragsaspecten

Trefwoorden vrij verkeer van diensten
Auteurs A.A.H. van Hoek en M.S. Houwerzijl

A.A.H. van Hoek

M.S. Houwerzijl
Jurisprudentie

Het arrest BUPA: publieke diensten en marktwerking

Trefwoorden mededinging en staatssteun
Auteurs K.E. Arnon en J.J.M. Sluijs

K.E. Arnon

J.J.M. Sluijs
WetgevingEU

Het verwijzingsrecht voor niet-contractuele verbintenissen Europees geregeld. Een analyse van de Verordening Rome II

Trefwoorden Europees internationaal privaatrecht
Auteurs J.A. van der Weide

J.A. van der Weide