Nederlands tijdschrift voor Europees recht

Article

Werkzaamheden in meerdere lidstaten voor de Europese socialezekerheidscoördinatie: nadere verduidelijkingen door het Hof van Justitie

Trefwoorden Meerdere werkstaten, Toepasselijke socialezekerheidswetgeving, Plegen uit te oefenen, Onbetaald verlof, Geringe thuiswerkzaamheden
Auteurs Dr. H. Niesten
Auteursinformatie

332023 Dr. H. Niesten
Dr. H. (Hannelore) Niesten, assistent aan de Maastricht University (ITEM) en Hasselt University (Tax, law and Business Unit).
  • Samenvatting

      In de arresten van 13 september 2017 geeft het Hof van Justitie verduidelijking over de betekenis van de zinsnede ‘in twee of meer lidstaten werkzaamheden in loondienst pleegt te verrichten’ voor socialezekerheidsdoeleinden. Ten eerste leiden onderbrekingen van werkzaamheden door (regulier) verlof, waarbij de dienstbetrekking in stand blijft, niet tot beëindiging van de werkzaamheden in loondienst. Ten tweede worden werkzaamheden tijdens onbetaald verlof nog beschouwd als het verrichten van werkzaamheden voor maximaal 78 weken na de aanvang van het onbetaalde verlof.
      Verordening (EEG) nr. 1408/71
      Verordening (EG) nr. 883/2004

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.

Toegang tot dit losse artikel kopen

Voor een vast bedrag van € 17,50 (excl. btw) koopt u 24 uur online toegang tot dit artikel. Met deze 24 uur toegang kunt u een artikel online raadplegen en in PDF downloaden en printen.
Per mail ontvangt u een activatiecode waarmee u 24 uur toegang tot het artikel kunt activeren.

24 uur toegang € 17,50 (excl. btw)

Uw aankoop activeren

Heeft u een activatiecode, dan kun u uw product hier activeren.