Nederlands tijdschrift voor Europees recht

Article

De veldhamster als stadsbewoner: ruimtelijke en temporele dynamiek van soorten­bescherming onder de Habitatrichtlijn

Trefwoorden Habitatrichtlijn, natuurbescherming, rust- en voortplantingsplaatsen, richtsnoeren, beschadiging
Auteurs Mr. dr. F.M. Fleurke
Auteursinformatie

Mr. dr. F.M. Fleurke
Mr. dr. F.M. (Floor) Fleurke is universitair hoofddocent Europees milieu­recht aan de Universiteit van Tilburg.
  • Samenvatting

      Het begrip broed- en rustplaatsen van strikt beschermde soorten uit artikel 12 lid 1 onder d Habitatrichtlijn moet zowel ruimtelijk als temporeel ruim worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de doelstelling van deze richtlijn: het in stand houden van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna op het Europese grondgebied van de lidstaten. Voor het ruimtelijk aspect betekent dit dat de bescherming van strikt beschermde soorten van artikel 12 lid 1 onder d zich mede uitstrekt tot de directe omgeving van de voortplantingsplaatsen. Temporeel betekent dit dat deze bescherming zich uitstrekt tot voortplantingsplaatsen die niet meer worden bewoond, wanneer de kans voldoende groot is dat de betrokken diersoort naar die plaatsen zal terugkeren. Het begrip ‘beschadiging’ ziet in dat kader op de achteruitgang, geleidelijke verzwakking en de verdwijning van voortplantingsplaatsen. Het Hof van Justitie verwijst voor de interpretatie van deze begrippen naar de richtsnoeren van de Commissie betreffende soortenbescherming.
      HvJ 28 oktober 2021, C-357/20, ECLI:EU:C:2021:881 (Weense Hamster II).

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.

Toegang tot dit losse artikel kopen

Voor een vast bedrag van € 17,50 (excl. btw) koopt u 24 uur online toegang tot dit artikel. Met deze 24 uur toegang kunt u een artikel online raadplegen en in PDF downloaden en printen.
Per mail ontvangt u een activatiecode waarmee u 24 uur toegang tot het artikel kunt activeren.

24 uur toegang € 17,50 (excl. btw)

Uw aankoop activeren

Heeft u een activatiecode, dan kun u uw product hier activeren.