Nederlands tijdschrift voor Europees recht

Article

Positie begunstigde in het staatssteunrecht verder ingeperkt

De zaak T-678/20 (Solar Electric e.a./Commissie)

Trefwoorden staatssteun, aanmeldingsverplichting, klachtenregeling, begunstigde, artikel 108 lid 3 VWEU
Auteurs Mr. E. Belhadj en Mr. G. Fazzi
Auteursinformatie

Mr. E. Belhadj
Mr. E. (Ekram) Belhadj is advocaat bij Simmons & Simmons in Amsterdam.

Mr. G. Fazzi
Mr. G. (Guido) Fazzi is advocaat bij Simmons & Simmons in Amsterdam.
  • Samenvatting

      Het Gerecht van de Europese Unie heeft op 10 november 2021 arrest gewezen in een beroep dat door Solar Electric was aangespannen tegen de afwijzing van een door haar ingediende klacht bij de Europese Commissie. Met deze klacht trachtte Solar Electric een besluit van de Commissie uit te lokken over de verenigbaarheid van Franse steunmaatregelen. De Commissie wees deze klacht af, omdat Solar Electric, als begunstigde van de steun, op die manier als het ware de plaats van een lidstaat in een aanmeldingsprocedure zou innemen en de klachtprocedure daar niet voor bedoeld was. Het Gerecht oordeelde dat de Commissie de klacht terecht heeft afgewezen. In zijn arrest bakent het Gerecht in dat kader het begrip ‘belanghebbende’ in de zin van artikel 24 lid 2 Procedureverordening af.
      Gerecht 10 november 2021, T-678/20, ECLI:EU:T:2021:780 (Solar Electric e.a./Commissie)

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.

Toegang tot dit losse artikel kopen

Voor een vast bedrag van € 17,50 (excl. btw) koopt u 24 uur online toegang tot dit artikel. Met deze 24 uur toegang kunt u een artikel online raadplegen en in PDF downloaden en printen.
Per mail ontvangt u een activatiecode waarmee u 24 uur toegang tot het artikel kunt activeren.

24 uur toegang € 17,50 (excl. btw)

Uw aankoop activeren

Heeft u een activatiecode, dan kun u uw product hier activeren.