Nederlands tijdschrift voor Europees recht

Article

Passende zorgvuldigheid in internationale handelsketens

Een rechtseconomische reflectie op de voorgestelde Corporate Sustainability Due Diligence-richtlijn

Trefwoorden CSDD, doorbraak van aansprakelijkheid, negatieve externe effecten, Concern
Auteurs Mr. dr. A.J.F. Lafarre Msc en Mr. dr. G.J.H. van der Sangen
DOI
Auteursinformatie

Mr. dr. A.J.F. Lafarre Msc
Mr. dr. A.J.F. (Anne) Lafarre Msc is universitair hoofddocent Ondernemingsrecht aan het Departement Private, Business and Labour Law van Tilburg Law School.

Mr. dr. G.J.H. van der Sangen
Mr. dr. G.J.H. (Ger) van der Sangen is universitair hoofddocent Ondernemingsrecht aan het Departement Private, Business and Labour Law van Tilburg Law School.
  • Samenvatting

      Deze bijdrage bespreekt de voorgestelde Corporate Sustainability Due Diligence-richtlijn (CSDD) en de mogelijke effecten op het Nederlandse vennootschapsrechtelijke kader. Vanuit rechtseconomisch perspectief wordt beargumenteerd dat de passende zorgvuldigheidsverplichtingen en de bijbehorende civielrechtelijke aansprakelijkheid ertoe kunnen leiden dat negatieve externe effecten worden geïnternaliseerd. De CSDD brengt naar verwachting verandering in de manier waarop moedermaatschappijen hun concerns inrichten en het voorrecht van beperkte aansprakelijkheid gebruiken. De huidige knelpunten en onduidelijkheden binnen de voorgestelde richtlijn, inclusief de betekenis van het begrip ‘onderneming’, moeten wel worden geadresseerd in het verdere verloop van het Europese wetgevingsproces voor een optimale werking van de CSDD.
      Voorstel voor een Richtlijn inzake passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2019/1937 van 23 februari 2022, COM(2022)71 final (CSDD).

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.

Toegang tot dit losse artikel kopen

Voor een vast bedrag van € 17,50 (excl. btw) koopt u 24 uur online toegang tot dit artikel. Met deze 24 uur toegang kunt u een artikel online raadplegen en in PDF downloaden en printen.
Per mail ontvangt u een activatiecode waarmee u 24 uur toegang tot het artikel kunt activeren.

24 uur toegang € 17,50 (excl. btw)

Uw aankoop activeren

Heeft u een activatiecode, dan kun u uw product hier activeren.