Nederlands tijdschrift voor Europees recht, Aflevering 3-4 2023

Fiscale staatssteun door Advance Pricing Agreements: de (tussen)stand van zaken na Fiat

Mr. C.T. Dekker

Noten