Nederlands tijdschrift voor Europees recht

Article

JP: Neemt het Hof van Justitie rechten van particulieren serieus?

Trefwoorden overheidsaansprakelijkheid, toekenning rechten aan particulieren, Richtlijn luchtkwaliteit, milieu
Auteurs Dr. S.W. Haket
DOI
Auteursinformatie

Dr. S.W. Haket
Dr. S.W. (Sim) Haket is wetgevingsadviseur bij de Afdeling advisering van de Raad van State.
  • Samenvatting

      In het arrest JP oordeelt het Hof van Justitie dat bepalingen uit de Richtlijn luchtkwaliteit geen individuele rechten toekennen aan particulieren op grond waarvan zij een schadevergoeding zouden kunnen vorderen van een lidstaat. De betreffende bepalingen vereisen van de lidstaten dat voor bepaalde stoffen de in de richtlijn vastgestelde grenswaarden niet worden overschreden en dat een luchtkwaliteitsplan wordt vastgesteld teneinde de grenswaarde of streefwaarde te bereiken. Het Unierecht sluit niet uit dat een aansprakelijkstelling onder minder beperkende voorwaarden wordt ingesteld op basis van nationaal recht.
      HvJ 22 december 2022, C-61/21, ECLI:EU:C:2022:1015 (JP).

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.

Toegang tot dit losse artikel kopen

Voor een vast bedrag van € 17,50 (excl. btw) koopt u 24 uur online toegang tot dit artikel. Met deze 24 uur toegang kunt u een artikel online raadplegen en in PDF downloaden en printen.
Per mail ontvangt u een activatiecode waarmee u 24 uur toegang tot het artikel kunt activeren.

24 uur toegang € 17,50 (excl. btw)

Uw aankoop activeren

Heeft u een activatiecode, dan kun u uw product hier activeren.