Nter_1382-4120_2023_029_003_covr Rss

Nederlands tijdschrift voor Europees recht

Het Nederlands tijdschrift voor Europees recht (NtEr) bericht over de band tussen het Europees recht en de Nederlandse rechtspraktijk. Daarbij streeft het naar het toegankelijk maken van actuele juridische informatie die van belang is voor de in Nederland werkzame jurist, zowel op Europees als op Nederlands niveau.

De auteursinstructie is verkrijgbaar bij de redactiesecretaris Astrid van der Schee via nter@boomjuridisch.nl. 

Abonnementsprijzen

Klik hier voor de productpagina met abonnementsprijzen van dit tijdschrift

Extra materiaal

Criteria voor beoordeling van bijdragen voor NTER
Biografieën redactieleden

Redactie

Mr. E. Belhadj, mr. M.K. Bulterman, mr. drs. C.A.H.M. ten Dam, mr. J.C.A. van Dam, mr. dr. H. van Eijken, mr. dr. S. Kulk, mr. G.J. van Midden, mr. E. Oude Elferink, mr. Y. de Vries en mr. dr. F. Wilman