1568654x_covr
Rss

Tijdschrift voor Herstelrecht

Meer op het gebied van Mediation en herstelrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 1, 2022 Alle samenvattingen uitklappen

Marijke van Genabeek
Marijke van Genabeek is GZ-psycholoog en heeft jarenlang gewerkt in justitiële jeugdinrichtingen, eerst als behandelaar en later als pedagogisch directeur. Nu is ze gepensioneerd en houdt ze zich nog steeds bezig met herstelrechtelijke vraagstukken. Vanuit de stichting Vrienden van Pryluky is zij nauw betrokken bij het netwerk ‘Vrienden van Oekraïne’, dat de helpende hand biedt bij vragen van vrienden en collega’s in Oekraïne.
Redactioneel

Vreedzame wijken en de Herstelstad

Auteurs Annemieke Wolthuis, Bas van Stokkom en Alice Bosma
Auteursinformatie

Annemieke Wolthuis
Annemieke Wolthuis is kinderrechtenconsultant, verbonden aan Restorative Justice Nederland, vice-voorzitter van het European Forum for Restorative Justice en redacteur van dit tijdschrift.

Bas van Stokkom
Bas van Stokkom is hoofdredacteur van dit tijdschrift en als research fellow verbonden aan de het onderzoeksprogramma Staat en Recht, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Radboud Universiteit Nijmegen. Persoonlijke website: basvanstokkom.eu

Alice Bosma
Alice Bosma is werkzaam bij de vakgroep strafrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Tilburg.
Artikel

Access_open Herstelbemiddeling en mediation in strafzaken bij mensen met een licht verstandelijke beperking

Trefwoorden licht verstandelijke beperking, lvb, Intelligentie, screening, IQ
Auteurs Hendrien Kaal en Annemieke Wolthuis
SamenvattingAuteursinformatie

    In view of the increased risk of both perpetration and victimization among people with a mild intellectual disability (MID), criminal law mediators and recovery mediators regularly have to deal with offenders or victims with an MID. Relatively little attention seems to be paid to this. With this article, the authors want to give an impetus to further reflection on the importance of paying attention to people with MID within restorative justice. This is done by addressing: 1) possible bottlenecks in restorative mediation or mediation in criminal cases itself, 2) recognizing the MID and 3) the accessibility of restorative justice facilities for people with an MID. The work of four students from the Social Work and Social Legal Services programs at Leiden University of Applied Sciences, is used for this purpose. They conducted exploratory interviews with mediators and MID-experts as part of their thesis. A restorative justice process can help victims with an MID to restore the balance and give them autonomy, control and responsibility. With due attention, it is also generally possible to explain to someone with an MID what the added value can be of participating in restorative mediation or mediation, but it is necessary – partly on the basis of human rights, including the Handicap Convention – that the possible bottlenecks are taken into account in the process. Those are described as well as future research necessities.


Hendrien Kaal
Hendrien Kaal is lector LVB en risicovol gedrag aan Hogeschool Leiden.

Annemieke Wolthuis
Annemieke Wolthuis is kinderrechtenconsultant, verbonden aan Restorative Justice Nederland, vice-voorzitter van het European Forum for Restorative Justice en redacteur van dit tijdschrift.
Artikel

Het emotionele regime van herstelrecht

Lastige uitingsregels en veeleisend emotiewerk

Trefwoorden emotie, communicatie, emotiemanagement, jonge daders, emotioneel regime
Auteurs Bas van Stokkom
SamenvattingAuteursinformatie

    In this study the author points out that ritual theories of restorative justice – which revolve around emotional bonding – fail to explain the rather low emotional temperature of many (youth) conferences. Emotion management theory may offer a more adequate explanation, thereby suggesting that participants’ reservations and discomfort are related to demanding display rules (enact a sincere and authentic role; enact cooperativeness; etc.). It is argued that display rules form an integral part of a relatively compelling ‘emotional regime’, a specific set of affective behavioural norms which define the ‘manners’ during the meeting. In this regime there is considerable social pressure to conform to norms and standards how to express emotions, which contradicts the restorative justice rhetoric of voluntary dialogue, free of coercion.


Bas van Stokkom
Bas van Stokkom is hoofdredacteur van dit tijdschrift en als research fellow verbonden aan de het onderzoeksprogramma Staat en Recht, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Radboud Universiteit Nijmegen. Persoonlijke website: basvanstokkom.eu
Artikel

Wroclaw: stad van honderden bruggen als Restorative City

Trefwoorden Herstelgerichte stad, conflicttransformatie, gemeenschapsvorming, veiligheid, multilevel bestuur
Auteurs Anna Matczak
SamenvattingAuteursinformatie

    The article describes what a restorative city is by looking at research, experiences in different countries and by describing the developments in Restorative City Wrocław. A restorative city is a city that recognises its urban environment as a network of relations in which – in the case of conflict – citizens, institutions and organisations choose a restorative approach to finding a solution in the first place. This necessitates proactive responses to conflict resolution, which go beyond criminal justice and crime prevention strategies that are still predominantly of a reactive nature. The concept of the restorative justice city builds a ‘criminology of trust’, for which crime is not a risk to be managed and controlled but a harm to be addressed by penal policies based on respect, solidarity, inclusion and active participation The restorative city concept, as also seen in Wrocław, is gaining momentum and while it is becoming an appealing policy transfer in an increasingly globalized world.


Anna Matczak
Anna Matczak is docent Comparative Criminology and Researcher at the Centre of Expertise on Global Governance, THUAS, Haagse Hogeschool. Ze is voorzitter van de Research Committee van het European Forum for Restorative Justice en restorative justice mentor van de Wrocław Restorative Justice Board.

Jent Bijlsma
Jent Bijlsma is gecertificeerd rechtbankmediator, trainer, coach en docent.
Interview

De Vreedzame speeltuin

In gesprek met Bob Horjus over De Vreedzame Wijk

Auteurs Alice Bosma en Annemieke Wolthuis
Auteursinformatie

Alice Bosma
Alice Bosma is werkzaam bij de vakgroep strafrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Tilburg.

Annemieke Wolthuis
Annemieke Wolthuis is kinderrechtenconsultant, verbonden aan Restorative Justice Nederland, vice-voorzitter van het European Forum for Restorative Justice en redacteur van dit tijdschrift.

Janny Dierx
Janny Dierx is jurist, mediator en bestuurder van de Mediation Coöperatie en geregistreerd ADR/MfN-mediator. Zij is tevens lid van de commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven en redacteur van dit tijdschrift.
Praktijkberichten

Herstelbemiddeling na misstanden in de sport

Auteurs Sanne Verijdt
Auteursinformatie

Sanne Verijdt
Sanne Verijdt is jurist, werkzaam bij Perspectief Herstelbemiddeling en redacteur van dit tijdschrift.

Ivo Aertsen
Ivo Aertsen is emeritus gewoon hoogleraar KU Leuven bij het Leuvens Instituut voor Criminologie. Hij is actief betrokken bij het European Forum for Restorative Justice en bij meerdere onderzoeks- en praktijkontwikkelingen op het vlak van het herstelrecht, van het lokale Leuven Restorative City, de Vlaamse bemiddelingsdienst Moderator tot The International Journal of Restorative Justice en het Tijdschrift voor Herstelrecht.
Praktijkberichten

I-RESTORE – Jonge slachtoffers en ‘hun’ herstelrecht

Auteurs Annemieke Wolthuis en Malini Laxminarayan
Auteursinformatie

Annemieke Wolthuis
Annemieke Wolthuis is kinderrechtenconsultant, verbonden aan Restorative Justice Nederland, vice-voorzitter van het European Forum for Restorative Justice en redacteur van dit tijdschrift.

Malini Laxminarayan
Malini Laxminarayan is victimoloog en werkzaam bij het Nederlands Helsinki Comité.

Jacques Claessen
Jacques Claessen is bijzonder hoogleraar herstelrecht en universitair hoofddocent strafrecht aan de Universiteit Maastricht en rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Limburg.

Gert Jan Slump
Gert Jan Slump is criminoloog, sociaal-maatschappelijk ondernemer en consultant, adviseur en trainer. Hij is mede-oprichter van de Stichting Restorative Justice Nederland.
Diversen

The International Journal of Restorative Justice

Eleven International Publishing