Tijdschrift voor Herstelrecht, Aflevering 3 2022

Herstelrecht inbedden in ‘de gemeenschap’: inspiratie uit niet-westerse samenlevingen

Toon van Meijl en Paul Mutsaers