1568654x_covr
Rss

Tijdschrift voor Herstelrecht

Meer op het gebied van Mediation en herstelrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 1, 2023 Alle samenvattingen uitklappen
Column

Detentie in Nederland

Gebrek aan respect voor de menselijke waardigheid

Trefwoorden Vluchtelingen, Detentie, Menselijke waardigheid
Auteurs Frans Douw
Auteursinformatie

Frans Douw
Frans Douw is voormalig gevangenis- directeur, medeoprichter van de stichting Herstel en Terugkeer, en auteur van Het zijn mensen (2021).
Redactioneel

De uitrol van herstelrecht in het strafrechtelijke vertoog

Kansen en risico’s

Trefwoorden Strafrecht, Strategische positionering, Relationaliteit, Eerlijke rechtsbedeling, Alliantie
Auteurs Renée Kool, Ivo Aertsen en Bas van Stokkom
Auteursinformatie

Renée Kool
Renée Kool is senior-docent/onderzoeker bij het onderzoekscentrum Ucall, Universiteit Utrecht en redactielid van dit tijdschrift.

Ivo Aertsen
Ivo Aertsen is emeritus gewoon hoogleraar aan de KU Leuven bij het Leuvens Instituut voor Criminologie. Hij is actief betrokken bij het European Forum for Restorative Justice en bij meerdere onderzoeks- en praktijkontwikkelingen op het vlak van het herstelrecht van het lokale Leuven Restorative City, de Vlaamse bemiddelingsdienst Moderator tot The International Journal of Restorative Justice en het Tijdschrift voor Herstelrecht.

Bas van Stokkom
Bas van Stokkom is als research fellow verbonden aan het onderzoeksprogramma Staat en Recht, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Radboud Universiteit Nijmegen. Persoonlijke website: basvanstokkom.eu
Artikel

Eind goed, al goed? De eindezaakverklaring na mediation in het strafrecht

Trefwoorden Eindezaakverklaring, Mediation, Strafrecht
Auteurs Prisca Sijtsma en Renée Kool
SamenvattingAuteursinformatie

  The (be) modernized Dutch Code of Criminal Procedure offers the judge a conditional power to pronounce a final judgment after mediation in criminal cases (article 573 DCPC-new). In so doing, the legislature is responding to the desire of the criminal court to be able to provide customized solutions in the handling of criminal cases brought before it. This end-of-case statement implies a substantive correction to the prosecution monopoly of the Dutch Public Prosecution Service, but does justice to the principle of subsidiarity that underlies opportune criminal justice. Moreover, it is in line with the broader debate within the Dutch legal discourse on responsive justice.


Prisca Sijtsma
Prisca Sijtsma studeert Rechten en volgt de Legal Research Master aan het subdepartement Rechten, Universiteit Utrecht.

Renée Kool
Renée Kool is senior-docent/onderzoeker bij het onderzoekscentrum Ucall, Universiteit Utrecht en redactielid van dit tijdschrift.
Artikel

Access_open Mediation in de politiefase van het strafproces

De juridische mogelijkheden gelet op het vervolgingsmonopolie en het opportuniteitsbeginsel

Trefwoorden Mediation, Politiefase, Opportuniteitsbeginsel, Vervolgingsmonopolie
Auteurs Jan Jasper de Vries
SamenvattingAuteursinformatie

  The Policy framework for restorative justice facilities during the criminal justice process describes which restorative justice facilities are available in the Dutch justice system when a case is settled by the public prosecutor’s office or is heard by a judge. The policy framework describes that mediation is only available when the decision of the police, to submit the criminal file to the public prosecutor, has already been made. Mediation currently plays no formal part in that decision. The aim of this article is to explore the possibilities of mediation when a case is handled by the police, taking into account the discretion of the public prosecutor to decide whether to prosecute or not (Dutch principles: ‘vervolgingsmonopolie’ and ‘opportuniteitsbeginsel’). The author explores the way in which legislation can take shape in the Dutch justice system and drafts a law for the application of mediation in an earlier stage of the criminal justice process.


Jan Jasper de Vries
Jan Jasper de Vries is momenteel werkzaam als Operationeel Specialist bij de Nationale Politie, eenheid Rotterdam. In 2022 is hij afgestudeerd aan de Universiteit Maastricht, masteropleiding Forensica, Criminologie en Rechtspleging met als specialisatie strafrecht.
Discussie

Herstelrecht als straf

Een paradigmaverschuiving binnen de herstelrechtelijke beweging?

Trefwoorden Paradigmaverschuiving, Straf, Strafrechtsysteem
Auteurs Christian Gade
SamenvattingAuteursinformatie

  Restorative justice has frequently been presented as a new criminal justice paradigm, and as something that is radically different from punishment. The author argues that this ‘oppositioning’ against criminal law is problematic, partly because the restorative justice movement remains too much on the margins of the criminal justice system. Restorative justice could reasonably be more widely adopted as a new form of punishment, which could potentially increase the use of restorative justice for the benefit of victims, offenders and society at large.


Christian Gade
Christian Gade is Associate Professor Human Security and Anthropology aan de Aarhus University, Denemarken, en als mediator werkzaam in het Deense slachtoffer-dader mediation programma (Konfliktråd).
Discussie

Is een nieuw strafparadigma bevorderlijk voor het herstelrecht?

Trefwoorden Straf, Dialoog, Rechtvaardigheid
Auteurs Tim Chapman
SamenvattingAuteursinformatie

  The author opposes Gade’s proposal and warns against a potential loss of authentic restorative justice solutions. Restorative justice should not be understood as a punishment practice, the restorative justice dialogue is valuable in itself. Moreover, the author wonders whether the focus on results advocated by Gade is really desirable.


Tim Chapman
Tim Chapman is onafhankelijk onderzoeker en trainer op het gebied van herstelrecht. Eerder werkte hij als reclasseringsambtenaar. Hij was van 2016 tot 2022 voorzitter van het bestuur van het European Forum for Restorative Justice.
Discussie

Maximaal strafrecht?

Enkele reflecties op Gades strafbegrip

Trefwoorden Strafbegrip, Herstelrechtelijke arrangementen, Consequentialisme
Auteurs Jeroen ten Voorde
SamenvattingAuteursinformatie

  According to the author, Gade’s argument lacks persuasiveness, in particular with regard to the elaboration of the concept of punishment and his proposal to adopt a consequentialist approach to punishment. We are in need of a critical interpretation of the concept of punishment, especially when it comes to restorative justice arrangements.


Jeroen ten Voorde
Jeroen ten Voorde is hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit Leiden.
Discussie

Geen consequentialisme, maar fatsoen en verzoening

Een reactie op Christian Gades ‘Herstelrecht als straf’

Trefwoorden Verzoening, Fatsoen, Consequentialisme
Auteurs Vincent Geeraets
SamenvattingAuteursinformatie

  The author criticizes Gade’s consequentialist perspective, a way of thinking that is prevalent in restorative justice theory. The motives of restorative justice protagonists are much more characterized by a basic principle to deal decently with crime, wherein both perpetrators and victims are treated with respect.


Vincent Geeraets
Vincent Geeraets is rechtsfilosoof en is verbonden aan de Afdeling Rechtstheorie en Rechtsgeschiedenis van de Vrije Universiteit Amsterdam.
Discussie

Welke plaats voor bestraffing?

Enkele reflecties over de strategische positionering van het herstelrecht

Trefwoorden Strafparadigma, Institutionalisering, Intermediaire positie
Auteurs Ivo Aertsen
SamenvattingAuteursinformatie

  This contribution discusses the role of punishment in restorative justice by looking at the concept of ‘institutionalisation’ as it appears in restorative justice literature and practice. Starting point is the well-known tension between effectively implementing restorative justice in the context of criminal justice on the one hand, and keeping its proper values and principles on the other hand. Different meanings of the process of institutionalisation are presented and the question is asked whether and how – in-between autonomy and dependence – a semi-autonomous position for restorative justice can be conceptualised and how this can be operationalised. A plural understanding of justice is adopted, where restorative justice is given a sufficiently autonomous position that evokes a permanent institutional dialogue with, and challenge for, pre­dominant conceptions of punishment.


Ivo Aertsen
Ivo Aertsen is emeritus gewoon hoogleraar aan de KU Leuven bij het Leuvens Instituut voor Criminologie. Hij is actief betrokken bij het European Forum for Restorative Justice en bij meerdere onderzoeks- en praktijkontwikkelingen op het vlak van het herstelrecht van het lokale Leuven Restorative City, de Vlaamse bemiddelingsdienst Moderator tot The International Journal of Restorative Justice en het Tijdschrift voor Herstelrecht.
Discussie

De herstelgerichte straf

Naar een strafconcept geënt op verantwoordingszin

Trefwoorden Strafconcept, Schuldinlossing, Strafrechtspleging, Verantwoordelijkheid
Auteurs Bas van Stokkom
SamenvattingAuteursinformatie

  This essay presents a reformulation of the concept of punishment, based on ‘calling to account’ and the moral task of debt repayment. It is argued that the restorative justice movement cannot afford to ignore everyday conceptions of punishment that are common in school and in the family. There too, punishment counts as an obligation to learn and make amends, where the punished person has to deal with an infringement of his freedoms.


Bas van Stokkom
Bas van Stokkom is als research fellow verbonden aan het onderzoeksprogramma Staat en Recht, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Radboud Universiteit Nijmegen. Persoonlijke website: basvanstokkom.eu
Boekbespreking

De kunst van een geëmancipeerde misdaadaanpak

Trefwoorden Misdaadaanpak, Rechtvaardigheid, Vergelding, Verbondenheid
Auteurs Geert Corstens
Auteursinformatie

Geert Corstens
Geert Corstens is strafrechtjurist en voormalig president van de Hoge Raad der Nederlanden.
Signalement

Herstelrecht: De kunst van een geëmancipeerde misdaadaanpak (oratie Jacques Claessen)

Trefwoorden Misdaadaanpak, Rechtvaardigheid, Vergelding, Verbondenheid
Diversen

The International Journal of Restorative Justice

Eleven International Publishing