Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement, Aflevering 2 2018

De Belgische evenwichtsoefening inzake de verplichte ADR-poging in het raam van een gerechtelijke procedure

Eric Lancksweerdt

Noten