Tijdschrift Modernisering Strafvordering, Aflevering 1 2022

De toelaatbaarheid en wenselijkheid van berechting met aanwezigheid van procesdeelnemers via een videoverbinding

Mr. dr. B. de Wilde

Noten